Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

GHOST COMPLETE SPRING KIT for GLOCK®


Complete Spring Kit

Provides all the springs needed for you to adapt your trigger pull weights for either sport shooting or self-defense applications Features: 4 Lb firing pin spring for sport shooting 6 Lb firing pin spring for self-defense Reduced power safety plunger spring 6 Lb trigger spring Made from the finest piano wire steel stock and tempered for the longest lifecycle Další...

Produkt č.: 100009557 644406021056 100009557
Provides all the springs needed for you to adapt your trigger pull weights for either sport shooting or self-defense applications Features: 4 Lb firing pin spring for sport shooting 6 Lb firing pin spring for self-defense Reduced power safety plunger spring 6 Lb trigger spring Made from the finest piano wire steel stock and tempered for the longest lifecycle possible

“GLOCK” is a federally registered trademark of Glock, Inc. and is one of many trademarks owned by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H.  Brownells is an independent dealer of parts and accessories for Glock® pistols, and is not affiliated with or endorsed by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H.  The use of Glock on this page is merely to advertise the sale of Glock parts or components.  As indicated in the product descriptions, not all parts and accessories on this site are official Glock products.

Includes 4 Lb firing pin spring, 6 Lb firing pin spring, reduced power safety plunger spring, and 6 Lb trigger spring.

GHOST
304 304 1 CZK
100009557
Complete Spring Kit
Číslo výrobce: GHOGCSCK 644406021056 Poskytuje všechny prameny, které jsou potřebné pro vás přizpůsobit váš aktivační tahat váhy pro sportovní střelbu a sebeobranu aplikací funkce: 4 Lb zápalník pružina pro sportovní střelbu 6 Lb pružina úderníku pro sebeobranu sníží napájení bezpečnostní píst jaro 6 Lb vyvolat jaro z bojovníkům strunového drátu ocel a tvrzené pro nejdelší životnosti možné
304 CZK 99 304,00 Kč *

Skladem v USA 99 ks v USA
Vlastnosti: Make: Glock Model: Universal Handguns

Omezení

  • Platí vývozní omezeni na Prohlášení o kontrole do destinace: "Tyto položky jsou kontrolovány vládou Spojených států a jsou povoleny na vývoz pouze do země konečného určení k použití konečným příjemcem nebo konečným uživatelem (uživatel,), kteří jsou zde identifikováni. Nesmějí být dále prodány, přepraveny ani jinak zlikvidovány v žádné jiné zemi nebo jiné osobě, než je oprávněn konečný příjemce nebo koncový uživatel, a to buď v jejich původní formě nebo po začlenění do jiných položek, aniž by nejprve získali souhlas od vlády USA nebo byly jinak povoleny."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atributy

Model: Universal Handguns Udělat: Glock

Detail produktů

Made in USA
ECCN: I(h)
Provides all the springs needed for you to adapt your trigger pull weights for either sport shooting or self-defense applications Features: 4 Lb firing pin spring for sport shooting 6 Lb firing pin spring for self-defense Reduced power safety plunger spring 6 Lb trigger spring Made from the finest piano wire steel stock and tempered for the longest lifecycle possible

“GLOCK” is a federally registered trademark of Glock, Inc. and is one of many trademarks owned by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H.  Brownells is an independent dealer of parts and accessories for Glock® pistols, and is not affiliated with or endorsed by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H.  The use of Glock on this page is merely to advertise the sale of Glock parts or components.  As indicated in the product descriptions, not all parts and accessories on this site are official Glock products.

Includes 4 Lb firing pin spring, 6 Lb firing pin spring, reduced power safety plunger spring, and 6 Lb trigger spring.

Skladem v USA 263 ks v USA
Skladem v USA 263 ks v USA
242,00 Kč *
Na skladě Skladem v USA 29 ks v USA
189,00 Kč * 126,00 Kč - 466,00 Kč*
Skladem v USA 121 ks v USA
Skladem v USA 121 ks v USA
730,00 Kč *
Skladem v USA 4 ks v USA
Skladem v USA 4 ks v USA
1 095,00 Kč *
Skladem v USA 23 ks v USA
Skladem v USA 23 ks v USA
126,00 Kč *