Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

WILSON COMBAT BERETTA 92/96 FULL SIZE GUIDE ROD


Wilson Combat Beretta 92/96 Full Size Guide Rod

The Wilson Combat Beretta® 92/96 steel fluted guide rod is a practical and handsome addition to your full size Beretta® pistol. Drops in with no modifications to your handgun. Další...

Produkt č.: 965000192 874218009731 965000192
FITS:all Beretta? full sized series 90 pistols. Will retrofit to 92A1/96A1 and the 90-TWO with new 92 recoil spring sold separately.
The Wilson Combat Beretta® 92/96 steel fluted guide rod is a practical and handsome addition to your full size Beretta® pistol. Drops in with no modifications to your handgun. Drop in recoil spring guide rod for full-size Beretta®handguns. Unique spiral flute design holds lubrication and traps grit ensuring smooth spring travel. Non-captured CNC machined from 4140 heat-treated steel with a corrosion resistant and attractive black Melonite finish. Fits all Beretta® full sized series 90 pistols. Will retrofit to 92A1/96A1. Will not fit Compact, Centurion, or Compact Type M pistols.
WILSON COMBAT
815 815 1 CZK
965000192
Wilson Combat Beretta 92/96 Full Size Guide Rod
Číslo výrobce: 670 874218009731 Wilson Combat Beretta® 92/96 ocelový rýhovaný vodicí tyč je praktický a pohledný přírůstek do své plné velikosti Beretta® pistole. Kapky se žádné změny vaší pistole. Pokles v vratnou pružinu vodící tyčí pro plné velikosti Beretta® zbraně. Unikátní spirála flétna design drží mazání a lapače písku zajišťuje hladký jarní cesty. Non zachytil CNC obráběné z 4140 zušlechtěná ocel s odolnost proti korozi a atraktivní black Melonite dokončit. Hodí se všechny Beretta® plné velikosti série 90 pistole. Budou osazovat do 92A1/96A1. Nevejde se kompaktní, Centurion nebo kompaktní typ M pistole.
815 CZK 30 815,00 Kč *

Skladem v USA 30 ks v USA
Vlastnosti: Make: Beretta Model: 92, 96

Omezení

  • Platí vývozní omezeni na Prohlášení o kontrole do destinace: "Tyto položky jsou kontrolovány vládou Spojených států a jsou povoleny na vývoz pouze do země konečného určení k použití konečným příjemcem nebo konečným uživatelem (uživatel,), kteří jsou zde identifikováni. Nesmějí být dále prodány, přepraveny ani jinak zlikvidovány v žádné jiné zemi nebo jiné osobě, než je oprávněn konečný příjemce nebo koncový uživatel, a to buď v jejich původní formě nebo po začlenění do jiných položek, aniž by nejprve získali souhlas od vlády USA nebo byly jinak povoleny."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atributy

Model: 92,96 Udělat: Beretta

Detail produktů

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS:all Beretta? full sized series 90 pistols. Will retrofit to 92A1/96A1 and the 90-TWO with new 92 recoil spring sold separately.
The Wilson Combat Beretta® 92/96 steel fluted guide rod is a practical and handsome addition to your full size Beretta® pistol. Drops in with no modifications to your handgun. Drop in recoil spring guide rod for full-size Beretta®handguns. Unique spiral flute design holds lubrication and traps grit ensuring smooth spring travel. Non-captured CNC machined from 4140 heat-treated steel with a corrosion resistant and attractive black Melonite finish. Fits all Beretta® full sized series 90 pistols. Will retrofit to 92A1/96A1. Will not fit Compact, Centurion, or Compact Type M pistols.
Skladem v USA 24 ks v USA
Skladem v USA 24 ks v USA
183,00 Kč *
Skladem v USA 1346 ks v USA
Skladem v USA 1346 ks v USA
170,00 Kč *
Skladem v USA 13 ks v USA
Skladem v USA 13 ks v USA
362,00 Kč *