Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika
050806103894 080761000
All The Stockmaker's Tools You Need To Create A Finished Stock From A Semi-Inletted Blank
A comprehensive collection of the proper chisels, files, gouges, scrapers and other tools required to turn a rough-cut, semi-inletted blank into a beautiful, personal, work of art. Lets you start with all the tools you need to do the job right - and with craftsmanship and pleasure for you. Our Tech Support Staff selected the tools specially to give you just what you need from our extremely wide selection of professional quality tools. As your skill and expertise improves, you can add other tools later, knowing that right from the start you are building on a firm foundation of top-quality, gunsmith-proven tools. And, you save more than 10% over the price of individual tools.

SPECS: Kit contains: 1 ea.; 5/32" (3.97mm), 9/16" (14.4mm) Henckel Chisels, 1 ea.; 5/32" (3.97mm), 3/8" (9.5mm), 9/16" (14.4mm). Henckel Gouges, (1) tube of Dykem Hi-Spot Blue. (2) - #1 Acid Brushes. (1) Hand Carving Knife. (1) - ½" (12.7mm) rd. Vulcanite File. (1) - 8" (20.3cm) Cabinet File. (2) - #3 File Handles. (1) - Curl Scraper Kit. (1) - (1) - #50 Patternmaker's Rasp. (1) - Rawhide Mallet. (2) - 2" (50.80cm) x 4" (101.60cm) x ¼" (6.35mm) Hard Felt Pads. 2 each, Adalox No-Fil sandpaper in 120, 220, 280 grit. 2 each, Durite sandpaper in 320, 400, 600 grit. (1) Yellow "Marks-On-Anything" Pencil.

0 0 1 CZK
Produkt č.: 080761000
BROWNELLS STOCKMAKER'S STARTER SET 050806103894 Komplexní kolekce správných dlát, pilníků, rydel, škrabek a dalších nástrojů potřebných k proměně hrubě opracovaného, částečně vydlabaného bloku dřeva v krásný, osobní umělecký výtvor. Umožňuje začít se všemi nástroji, které potřebujete pro správnou práci - a to s řemeslnou zručností a potěšením pro vás. Náš technický tým vybral nástroje speciálně tak, abyste měli přesně to, co potřebujete z naší široké nabídky profesionálních kvalitních nástrojů. Jak se vaše dovednosti a odbornost zlepšují, můžete později přidávat další nástroje, vědomi si, že od začátku budujete na pevném základě osvědčených nástrojů pro zbrojní řemeslo. A navíc ušetříte více než 10% oproti ceně jednotlivých nástrojů.
Upozornit na dostupnost
Neznáma dostupnost

Atributy

Dodací hmotnost: 2,858kg Výška přepravy: 25mm Šířka přepravy: 25mm Délka přepravy: 25mm

Detail produktů

Made in USA
All The Stockmaker's Tools You Need To Create A Finished Stock From A Semi-Inletted Blank
A comprehensive collection of the proper chisels, files, gouges, scrapers and other tools required to turn a rough-cut, semi-inletted blank into a beautiful, personal, work of art. Lets you start with all the tools you need to do the job right - and with craftsmanship and pleasure for you. Our Tech Support Staff selected the tools specially to give you just what you need from our extremely wide selection of professional quality tools. As your skill and expertise improves, you can add other tools later, knowing that right from the start you are building on a firm foundation of top-quality, gunsmith-proven tools. And, you save more than 10% over the price of individual tools.

SPECS: Kit contains: 1 ea.; 5/32" (3.97mm), 9/16" (14.4mm) Henckel Chisels, 1 ea.; 5/32" (3.97mm), 3/8" (9.5mm), 9/16" (14.4mm). Henckel Gouges, (1) tube of Dykem Hi-Spot Blue. (2) - #1 Acid Brushes. (1) Hand Carving Knife. (1) - ½" (12.7mm) rd. Vulcanite File. (1) - 8" (20.3cm) Cabinet File. (2) - #3 File Handles. (1) - Curl Scraper Kit. (1) - (1) - #50 Patternmaker's Rasp. (1) - Rawhide Mallet. (2) - 2" (50.80cm) x 4" (101.60cm) x ¼" (6.35mm) Hard Felt Pads. 2 each, Adalox No-Fil sandpaper in 120, 220, 280 grit. 2 each, Durite sandpaper in 320, 400, 600 grit. (1) Yellow "Marks-On-Anything" Pencil.

Novinky