Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

POWER CUSTOM MARLIN CAMP CARBINE RECOIL BUFFER


Marlin Camp Buffer, CMP45/9

Drop-in replacement for a worn or broken recoil buffer keeps your 9mm or .45 ACP Camp Carbine cycling smoothly and reliably. Další...

Produkt č.: 713000111 713000111
Restores Reliability & Helps Reduce Felt Recoil
Drop-in replacement for a worn or broken recoil buffer keeps your 9mm or .45 ACP Camp Carbine cycling smoothly and reliably. Helps reduce felt recoil. Rugged molded polymer will last for at least 5,000 rounds. Easy installation with included instructions.

SPECS: Molded polymer, blue. Fits Marlin Camp Carbine chambered in 9mm and .45 ACP.

POWER CUSTOM
325 325 1 CZK
713000111
Marlin Camp Buffer, CMP45/9 Drop-in náhrada za opotřebovaný nebo poškozený zaleknout pufru udržuje 9mm nebo.45 ACP tábor karabina kole hladce a spolehlivě. Pomáhá redukovat zpětným rázem. Robustní tvarovanou polymerovou bude trvat nejméně 5000 kol. Jednoduchá instalace pomocí přiloženého návodu.
325 CZK 27 325,00 Kč *

Skladem v USA 27 ks v USA
Vlastnosti: Make: Marlin Model: Camp 9

Omezení

  • Platí vývozní omezeni na Prohlášení o kontrole do destinace: "Tyto položky jsou kontrolovány vládou Spojených států a jsou povoleny na vývoz pouze do země konečného určení k použití konečným příjemcem nebo konečným uživatelem (uživatel,), kteří jsou zde identifikováni. Nesmějí být dále prodány, přepraveny ani jinak zlikvidovány v žádné jiné zemi nebo jiné osobě, než je oprávněn konečný příjemce nebo koncový uživatel, a to buď v jejich původní formě nebo po začlenění do jiných položek, aniž by nejprve získali souhlas od vlády USA nebo byly jinak povoleny."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atributy

Model: Camp 9 Udělat: Marlin

Detail produktů

Made in USA
ECCN: I(h)
Restores Reliability & Helps Reduce Felt Recoil
Drop-in replacement for a worn or broken recoil buffer keeps your 9mm or .45 ACP Camp Carbine cycling smoothly and reliably. Helps reduce felt recoil. Rugged molded polymer will last for at least 5,000 rounds. Easy installation with included instructions.

SPECS: Molded polymer, blue. Fits Marlin Camp Carbine chambered in 9mm and .45 ACP.

Skladem v USA 33 ks v USA
Skladem v USA 33 ks v USA
113,00 Kč *
Skladem v USA 71 ks v USA
Skladem v USA 71 ks v USA
374,00 Kč *
Na skladě Skladem v USA 13 ks v USA
197,00 Kč * 197,00 Kč - 885,00 Kč*
Momentálně není skladem v USA,zboží na objednání Momentálně není skladem v USA,zboží na objednání
136,00 Kč *
Momentálně není skladem v USA,zboží na objednání Momentálně není skladem v USA,zboží na objednání
136,00 Kč *