Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

BROWNELLS
J-B® NON-EMBEDDING BORE CLEANING COMPOUND

050806101685 083065002
Cuts Through Toughest Bullet Jacket & Powder Fouling - Can't-Run Paste Formulation - Cushioned Abrasive Action Leaves Bores Sparkling - Won't "Eat" Stock Finishes
The original, time-proven formula developed by Jim Brobst and produced under exclusive license. J-B has been getting burned-on, caked-in powder residue and copper jacket fouling out of gun barrels since the 1960’s, and hasn’t damaged an inch of rifling yet. Today, J-B once again proves itself a champion by the way it easily cleans the dirtiest, moly-fouled barrels. A unique combination of ingredients and a one-of-kind, multi-step mixing process give J-B its special characteristics. They work together to cushion the abrasive action; the soft paste liquifies as you use it, then wipes out of the bore easily. The non-embedding feature means there’s no abrasive residue left behind which might keep "cutting" after you’ve finished cleaning. J-B has been a favorite on gunsmiths’ benches for years, as a "magic" cure for customer guns that "...just won’t shoot anymore". These pros know that a good scrubbing with J-B often restores accuracy. Match and varmint shooters put a lot of rounds down range, many of those using moly coated bullets. The large amounts of copper fouling and the burned-in moly can create a cleaning nightmare; J-B makes short work of it. Use J-B with the Lewis Lead Remover to get the last speck of leading out of pistol bores. Shotguns combine lead, powder and plastic fouling to really throw patterns off; J-B cleans it all out quickly and easily. Here’s what a couple of the most respected names in the shooting industry have said about J-B. Jim Carmichel, gun writer and dedicated shooter, "I have used J-B for years and routinely use it even on my very finest benchrest rifles. When no other bore cleaner will get the job done, J-B will." The late Warren Page, a benchrest shooting legend, wrote the praises of J-B when it was first introduced to the shooting public. He said, " J-B is an ultra mild, abrasive oil paste, finer than jewelers’ rouge, which we in the rifle accuracy shenanigan, a few years ago, found was the answer to problems of metal fouling and serious powder fouling that solvents either won’t touch, or will cut only by much labor." And, "... it was quickly discovered that such an extremely fine abrasive, used with discretion, would take out caked powder residue and mild metal streaking without ruining the bore."

SPECS: 2 oz. (57 g) net contents jar. or ¼ oz. (7 g) net contents jar. Carton contains 12, 2 oz. jars.

269 4299 3 CZK
Produkt č.: 083065002
BROWNELLS 2 OZ. J-B BORE CLEANING COMPOUND
Číslo výrobce: 2400 050806101685 J-B díry, čištění sloučenina, 2 oz.
459 CZK 8 921 459,00 Kč *
Skladem v USA 8921 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
Vlastnosti: Size: 2 oz

Atributy

Size: 2 oz Dodací hmotnost: 0,068kg Výška: 51mm Šířka: 53mm Délka: 51mm

Detail produktů

Made in USA
J-B díry, čištění sloučenina, 2 oz.Produkt č.: 083065012
BROWNELLS 2 OZ. J-B BORE CLEANING COMPOUND 12/PACK Původní, osvědčené vzorce vyvinutý Jim Brobst a vyrábí na základě exkluzivní licence. J-B se spálil o, upečený in prášek reziduí a měděny plášť zanášení mimo hlaveň od šedesátých let a nedošlo k poškození palce ještě loupení. Dnes J-B ještě jednou dokazuje, sám vítěz mimochodem snadno čistí nejšpinavější, faul moly sudy. Unikátní kombinace složek a one z druhu, vícestupňový proces míchání dejte J-B jeho zvláštní vlastnosti. Společně pracují na polštář abrazivní akci; měkká pasta liquifies jak ho používáte, pak snadno stírá z otvoru. Funkci vkládání znamená, neexistuje žádné abrazivní reziduí zanechal, což by mohlo mít "řezání" po dokončení čištění. J-B byla oblíbenou na lavičkách puškařů léta, jako "magické" lék na odběratele zbraně, že ".. jen nebude střílet už". Tyto profíci vědí, že dobré čištění s J-B často obnoví přesnost. Shoda a varmint střelci dát hodně kol stanoví rozsah, mnozí z těch, kteří používají moly potažený kulky. Velké množství mědi zanášení a spálil v moly může vytvořit úklid noční můra; J-B dělá to. J-B pomocí odstraňovače vést Lewis získat poslední smítko vyvedení pistole otvorů. Brokovnice kombinují olova, prášek a plastu zanášení opravdu hodit vzory J-B čistí to všechno rychle a snadno. Zde je to, co řekl pár nejrespektovanějších jmen v natáčení průmyslu o J-B. Jim Carmichel, zbraň spisovatel a vyhrazené střelec, "jsem použil J-B léta a běžně ji využívat i na mé nejlepší osvobození pušky. Když žádný jiný nesl čistič bude svou práci, J-B bude." Stránce pozdní Warren, osvobození Střelba legendy, napsal chválu J-B, když byl poprvé představen na střelbu veřejnosti. "J-B je ultra jemný, abrazivní olejové pasty, jemnější než šperkařské rouge, který jsme v pušky přesnost nesmysly, před několika lety, byla odpověď na problémy kovových zanášení a vážné prášek zanášení že rozpouštědla nesmí dotknout, nebo sníží pouze mu řekl se. ch práce." A "... bylo to rychle zjistil, že taková mimořádně jemným abrazivem, používáni uvážlivě, by vzít prášek připečené zbytky a mírné metal pruhy aniž by ničit díry."
4299 CZK 24 4 299,00 Kč *
Skladem v USA 24 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
Vlastnosti: Size: 12-2 oz
Produkt č.: 083065025
BROWNELLS 1/4 OZ. J-B BORE CLEANING COMPOUND 050806105256 Původní, osvědčené vzorce vyvinutý Jim Brobst a vyrábí na základě exkluzivní licence. J-B se spálil o, upečený in prášek reziduí a měděny plášť zanášení mimo hlaveň od šedesátých let a nedošlo k poškození palce ještě loupení. Dnes J-B ještě jednou dokazuje, sám vítěz mimochodem snadno čistí nejšpinavější, faul moly sudy. Unikátní kombinace složek a one z druhu, vícestupňový proces míchání dejte J-B jeho zvláštní vlastnosti. Společně pracují na polštář abrazivní akci; měkká pasta liquifies jak ho používáte, pak snadno stírá z otvoru. Funkci vkládání znamená, neexistuje žádné abrazivní reziduí zanechal, což by mohlo mít "řezání" po dokončení čištění. J-B byla oblíbenou na lavičkách puškařů léta, jako "magické" lék na odběratele zbraně, že ".. jen nebude střílet už". Tyto profíci vědí, že dobré čištění s J-B často obnoví přesnost. Shoda a varmint střelci dát hodně kol stanoví rozsah, mnozí z těch, kteří používají moly potažený kulky. Velké množství mědi zanášení a spálil v moly může vytvořit úklid noční můra; J-B dělá to. J-B pomocí odstraňovače vést Lewis získat poslední smítko vyvedení pistole otvorů. Brokovnice kombinují olova, prášek a plastu zanášení opravdu hodit vzory J-B čistí to všechno rychle a snadno. Zde je to, co řekl pár nejrespektovanějších jmen v natáčení průmyslu o J-B. Jim Carmichel, zbraň spisovatel a vyhrazené střelec, "jsem použil J-B léta a běžně ji využívat i na mé nejlepší osvobození pušky. Když žádný jiný nesl čistič bude svou práci, J-B bude." Stránce pozdní Warren, osvobození Střelba legendy, napsal chválu J-B, když byl poprvé představen na střelbu veřejnosti. "J-B je ultra jemný, abrazivní olejové pasty, jemnější než šperkařské rouge, který jsme v pušky přesnost nesmysly, před několika lety, byla odpověď na problémy kovových zanášení a vážné prášek zanášení že rozpouštědla nesmí dotknout, nebo sníží pouze mu řekl se. ch práce." A "... bylo to rychle zjistil, že taková mimořádně jemným abrazivem, používáni uvážlivě, by vzít prášek připečené zbytky a mírné metal pruhy aniž by ničit díry."
269 CZK 898 269,00 Kč *
Skladem v USA 898 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
Vlastnosti: Size: .25 oz
Cuts Through Toughest Bullet Jacket & Powder Fouling - Can't-Run Paste Formulation - Cushioned Abrasive Action Leaves Bores Sparkling - Won't "Eat" Stock Finishes
The original, time-proven formula developed by Jim Brobst and produced under exclusive license. J-B has been getting burned-on, caked-in powder residue and copper jacket fouling out of gun barrels since the 1960’s, and hasn’t damaged an inch of rifling yet. Today, J-B once again proves itself a champion by the way it easily cleans the dirtiest, moly-fouled barrels. A unique combination of ingredients and a one-of-kind, multi-step mixing process give J-B its special characteristics. They work together to cushion the abrasive action; the soft paste liquifies as you use it, then wipes out of the bore easily. The non-embedding feature means there’s no abrasive residue left behind which might keep "cutting" after you’ve finished cleaning. J-B has been a favorite on gunsmiths’ benches for years, as a "magic" cure for customer guns that "...just won’t shoot anymore". These pros know that a good scrubbing with J-B often restores accuracy. Match and varmint shooters put a lot of rounds down range, many of those using moly coated bullets. The large amounts of copper fouling and the burned-in moly can create a cleaning nightmare; J-B makes short work of it. Use J-B with the Lewis Lead Remover to get the last speck of leading out of pistol bores. Shotguns combine lead, powder and plastic fouling to really throw patterns off; J-B cleans it all out quickly and easily. Here’s what a couple of the most respected names in the shooting industry have said about J-B. Jim Carmichel, gun writer and dedicated shooter, "I have used J-B for years and routinely use it even on my very finest benchrest rifles. When no other bore cleaner will get the job done, J-B will." The late Warren Page, a benchrest shooting legend, wrote the praises of J-B when it was first introduced to the shooting public. He said, " J-B is an ultra mild, abrasive oil paste, finer than jewelers’ rouge, which we in the rifle accuracy shenanigan, a few years ago, found was the answer to problems of metal fouling and serious powder fouling that solvents either won’t touch, or will cut only by much labor." And, "... it was quickly discovered that such an extremely fine abrasive, used with discretion, would take out caked powder residue and mild metal streaking without ruining the bore."

SPECS: 2 oz. (57 g) net contents jar. or ¼ oz. (7 g) net contents jar. Carton contains 12, 2 oz. jars.

Skladem v USA 122 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
Skladem v USA 122 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
849,00 Kč *
Skladem v USA 98 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
Skladem v USA 98 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
1 049,00 Kč *
Novinky