Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

GEISSELE AUTOMATICS
AR-15/M4 SUPER REACTION ROD

854014005977 100016577
The Super Reaction Rod was designed to fulfill the need of an advanced armorer who frequently works on AR-15/M4 platforms with over torqued, seized or Loctited barrel nuts. The Super Reaction Rod works by pre-loading the barrel extension lugs to the lugs of the Super Reaction Rod to eliminate movement created by adding torque to the barrel nut while at the same time fixing the upper receiver in place. Having the barrel extension mated t...o the Super Reaction Rod lugs and fixing the upper receiver before torqueing will remove stress that could be placed on the index pin. This allows the armorer to place tremendous torque on the barrel nut to assist in breaking seized nuts loose. The Super Reaction Rod’s pre-loading system can also be removed to allow it to work just like a standard Reaction Rod, which allows upper work to be performed in a 360° both vertically, and horizontally.
6299 6299 1 CZK
Produkt č.: 100016577
GEISSELE AUTOMATICS AR-15/M4 SUPER REACTION ROD
Číslo výrobce: 15-193 854014005977 Super Reaction Rod byl navržen tak, aby vyhovoval potřebám pokročilých zbrojířů, kteří často pracují s platformami AR-15/M4 s přetáčenými, zaseknutými nebo Loctite zajištěnými matkami hlavně. Super Reaction Rod funguje tak, že předem zatíží lůžka prodloužení hlavně na lůžka Super Reaction Rodu, čímž eliminuje pohyb vytvořený přidáním točivého momentu na matici hlavně, zatímco zároveň pevně drží horní přijímač na místě. Spojení prodloužení hlavně s lůžky Super Reaction Rodu a zafixování horního přijímače před utažením odstraní napětí, které by mohlo být vyvíjeno na indexační kolík. To umožňuje zbrojíři aplikovat obrovský točivý moment na matici hlavně, aby pomohl uvolnit zaseknuté matice. Předzatěžovací systém Super Reaction Rodu lze také odstranit, což umožňuje jeho použití jako standardního Reaction Rodu, což umožňuje provádět práce na horním přijímači v 360° jak vertikálně, tak horizontálně.
6299 CZK 51 6 299,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
Více než 10 ks. skladem USA
Vlastnosti: Make: AR-15

Atributy

Udělat: AR-15 Dodací hmotnost: 0,93kg Výška přepravy: 284mm Šířka přepravy: 18mm Délka přepravy: 30mm

Detail produktů

Made in USAThe Super Reaction Rod was designed to fulfill the need of an advanced armorer who frequently works on AR-15/M4 platforms with over torqued, seized or Loctited barrel nuts. The Super Reaction Rod works by pre-loading the barrel extension lugs to the lugs of the Super Reaction Rod to eliminate movement created by adding torque to the barrel nut while at the same time fixing the upper receiver in place. Having the barrel extension mated t...o the Super Reaction Rod lugs and fixing the upper receiver before torqueing will remove stress that could be placed on the index pin. This allows the armorer to place tremendous torque on the barrel nut to assist in breaking seized nuts loose. The Super Reaction Rod’s pre-loading system can also be removed to allow it to work just like a standard Reaction Rod, which allows upper work to be performed in a 360° both vertically, and horizontally.
Novinky