Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

J P ENTERPRISES AR-15 REDUCED POWER SPRING KIT


AR-15 Spring Kit

Reduced-power springs provide a 3.5 pound trigger pull when used with J.P. Další...

Produkt č.: 452000007 812872022147 452000007
Gives A Smooth, Light Trigger Pull
Reduced-power springs provide a 3.5 pound trigger pull when used with J.P. triggers, and a pull of 4.5 to 5 pounds when used with standard trigger components. Includes hammer spring, trigger return spring, and disconnector spring. Installation instructions also explain engagement surface polishing to obtain a smooth, reliable trigger. This spring setup will give good ignition reliability with domestically manufactured ammunition and properly seated primers. Do not use foreign-manufactured ammunition because the primers in such ammo are often extremely hard and will give poor ignition with this spring kit. These springs are designed for recreational use ONLY and should NOT be installed in a Duty or Home Defense firearm where reliability is foremost.

SPECS: Steel, yellow-coded hammer and trigger springs. Paint may flake off.

J P ENTERPRISES
408 408 1 CZK
452000007
AR-15 Spring Kit
Číslo výrobce: JPS35 812872022147 Snížení síly pružiny poskytují 3,5 libry spouště při použití s J.P. aktivačních událostí a vyžádanou 4,5 až 5 liber při použití standardních trigger komponent. Obsahuje kladivo jaro, Vratná pružina spouště a odpojovač na jaře. Pokyny k instalaci také vysvětlit, zapojení leštění povrchu získat aktivační událost plynulé a spolehlivé. Toto nastavení na jaře dá dobré zapalování spolehlivost s doma vyrobené střelivo a řádně uzavřený primery. Nepoužívejte cizí vyrobené střelivo, protože primerů v takových munice jsou často velmi těžké a bude dávat chudým zapalování s touto soupravou na jaře. Tyto pružiny jsou určeny POUZE pro rekreační účely a by NENÍ nainstalován v povinnost či domácí obranu zbraní, kde je především spolehlivost.
408 CZK 432 408,00 Kč *

Skladem v USA 432 ks v USA
Vlastnosti: Make: AR-15

Omezení

  • Platí vývozní omezeni na Prohlášení o kontrole do destinace: "Tyto položky jsou kontrolovány vládou Spojených států a jsou povoleny na vývoz pouze do země konečného určení k použití konečným příjemcem nebo konečným uživatelem (uživatel,), kteří jsou zde identifikováni. Nesmějí být dále prodány, přepraveny ani jinak zlikvidovány v žádné jiné zemi nebo jiné osobě, než je oprávněn konečný příjemce nebo koncový uživatel, a to buď v jejich původní formě nebo po začlenění do jiných položek, aniž by nejprve získali souhlas od vlády USA nebo byly jinak povoleny."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atributy

Udělat: AR-15

Detail produktů

Made in USA
ECCN: I(h)
Gives A Smooth, Light Trigger Pull
Reduced-power springs provide a 3.5 pound trigger pull when used with J.P. triggers, and a pull of 4.5 to 5 pounds when used with standard trigger components. Includes hammer spring, trigger return spring, and disconnector spring. Installation instructions also explain engagement surface polishing to obtain a smooth, reliable trigger. This spring setup will give good ignition reliability with domestically manufactured ammunition and properly seated primers. Do not use foreign-manufactured ammunition because the primers in such ammo are often extremely hard and will give poor ignition with this spring kit. These springs are designed for recreational use ONLY and should NOT be installed in a Duty or Home Defense firearm where reliability is foremost.

SPECS: Steel, yellow-coded hammer and trigger springs. Paint may flake off.

Na skladě Skladem v USA 1 ks v USA
42,00 Kč * 35,00 Kč - 580,00 Kč*
Skladem v USA 67 ks v USA
Skladem v USA 67 ks v USA
361,00 Kč *
Momentálně není skladem v USA,zboží na objednání Momentálně není skladem v USA,zboží na objednání
960,00 Kč *