Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

HIPERFIRE AR-15 HIPERTOUCH® SERIES TRIGGER ASSEMBLIES


AR-15/10 HIPERTOUCH® Elite Trigger Assembly

Hiperfire’s revamped Hipertouch® trigger line gives the AR-15 shooter an impressive array of options in a single-stage trigger with shorter pre-travel, faster reset, and increased hammer energy than the standard G.I. Další...

Produkt č.: 100029413 859177004324 100029413
Breathtakingly Smooth, Light Pull With Plenty of Hammer Oomph
Hiperfire’s revamped Hipertouch® trigger line gives the AR-15 shooter an impressive array of options in a single-stage trigger with shorter pre-travel, faster reset, and increased hammer energy than the standard G.I.-type trigger. Dual coil springs across the top of the Hiperfire® trigger reduce friction on the sear and increase hammer striking power by 35% over a "mil-spec" trigger, while a pair of interchangeable color-coded springs let you choose between a 2.5 lb. or 3.5 lb. pull weight. Of course, all the Hipertouch® models give your AR-15 a smooth, consistent pull with just a hint of creep, a snappy break, and a very short over-travel, followed by fast reset so you’re ready to take the next shot. A Hipertouch® trigger in your AR-15 will help you improve your shot timing, control, and confidence for more accurate hits on the target. The Hipertouch’s consistent pull doesn’t signal hammer release like some triggers, so the shooter doesn’t develop a flinch in anticipation of the rifle firing. The shooter can stay relaxed and doesn’t build tension in the trigger finger. All of this adds up to better control over the gun, better shot timing, improved confidence and more accurate shooting. Consistent single-stage pull with a just a hint of "creep" 2 interchangeable hammer springs provide 2 pull weigh options - 2.5 lb. or 3.5 lb. NO fussy setscrews that can back out or otherwise lose your settings Unusually fast locktime Hard, positive hammer strikes without compromising pull weight Fits small-pin (.153") AR-15 lower receivers & AR 308 rifles that use AR-15 triggers 6 models to choose from - read on... Genesis is the Hipertouch® base model, an excellent upgrade for law enforcement, military, service rifle competition shooters, and personal defense. Auto offers same functionality as Genesis for select-fire full-auto M16 / M4-type rifles. Built like the proverbial tank to handle the punishment of fast-cycling operation. Elite is a match-quality trigger that breaks quickly, after even shorter pre-travel than the Genesis, with very quick, positive reset. Letoff is extremely easy to control. Competition is ideal for competitive shooters who want the bare minimum of pre-travel and a straight trigger shoe. The adjustable finger pad gives you even more refined control. It can be set at five different positions for further refinement of pre-travel and trigger weight. Position the shoe farther down the bow to increase leverage and effectively reduce pull weight. The result is effectively 10 pull weight options rather than two. Or leave the pad off and enjoy the enhanced tactile control of a straight trigger. Reflex is similar to Competition but with a traditional curved trigger shoe - same trigger pull with virtually no creep. Excellent for Designated Marksman rifles, LE use, and 3-gun competition. Eclipse is the ultimate Hipertouch® trigger, with all the upgrades of the Competition model, including straight shoe and adjustable finger pad plus Hiperfire’s Nickel Bliss electroless Nickel Boron (NiB) finish on all contact surfaces for enhanced corrosion protection and, more importantly, an EVEN SMOOTHER feel than its Hipertouch® siblings. This pull is so smooth, clean, and consistent you’ll think the laws of physics have been broken. They haven’t.
HIPERFIRE
7065 9714 6 CZK
New
100029413
AR-15/10 HIPERTOUCH® Elite Trigger Assembly
Číslo výrobce: HPTE 859177004324 Si Hiperfire vylepšenou Hipertouch® aktivační linka poskytuje střelec AR-15 působivou škálu možností v jednostupňová spoušť s kratší před cestou, rychlejší obnovení a zvýšení kladivo energie než standardní GI typ aktivační události. Duální vinutými pružinami v horní části Hiperfire® aktivační omezují tření sear a zvýšit hammer zarážející moc o 35 % více než aktivační událost "mil-spec", zatímco dvojice zaměnitelné barevně pružiny umožňují zvolit mezi pull váha 2,5 lb nebo 3.5 lb.. Samozřejmě všechny modely Hipertouch® dát AR-15 hladký a konzistentní pull s příchutí tečení, přestávku kousavý a velmi krátké nadměrné cestování, následuje rychlé obnovení, takže jste připraveni přijmout další střelu. A Hipertouch® aktivační událost v AR-15 vám pomůže zlepšit zastřelených načasování, ovládání a spolehlivosti pro přesnější hitů na cíl. Hipertouch konzistentní vyžádanou nemá signál kladivo propuštění jako některých aktivačních událostí, takže střelec nerozvíjí couvnout v očekávání pušky střelby. Střelec může zůstat v klidu a nebude stavět napětí v prstu na spoušti. To vše přispívá k lepší kontrolu nad zbraň, lepší záběr načasování, zlepšení spolehlivosti a přesnější střelbu. Konzistentní single fázi tahu s jen náznak "tečení" 2 výměnnými kladivo pružiny zajišťují 2 pull váží možnosti - 2.5 lb. nebo 3.5 lb. žádné přeplácané stavěcí šrouby, které lze zpět či jinak ztratit vaše nastavení neobvykle rychlý chod úderníku pevný, pozitivní kladivem údery bez kompromisů pull váha vyhovuje malé vývody (. 153") AR-15 nižší přijímače & AR 308 pušky které používají AR-15 spustí 6 modelů vybírat - Čtěte dál... Genesis je základní model Hipertouch®, vynikající upgrade pro prosazování práva, vojenské, služby puška soutěž střelců a osobní obranu. Auto nabízí stejné funkce jako Genesis pro vyberte oheň full-auto M16 / M4-typ pušky. Postaven jako příslovečný nádrže pro zpracování trest rychloběžné operace. Elita je kvalitní zápas aktivační událost, která přeruší rychle, po ještě kratší před cestou než Genesis, s velice rychlá, pozitivní reset. Letoff je velmi snadné ovládání. Konkurence je ideální pro soutěžní střelci, kteří potřebují minimum před cestou a přímá spoušť boty. Nastavitelné prstem pad umožňuje ještě přesnější ovládání. To lze nastavit v pěti různých polohách pro další upřesnění hmotnosti před cestou a aktivační události. Umístěte boty dál dolů na přídi zvýšit pákový efekt a účinně snížit pull váha. Výsledkem je účinně 10 pull váha možnosti nikoli dva. Nebo přestali na podložku a užívat si rozšířené hmatové kontroly přímé spouštěče. Reflex je podobně jako konkurence, ale s tradiční zakřivené spoušť boty - stejný odpor spouště s prakticky žádný nárůst. Vynikající pro určený Marksman pušky, LE použití a 3-gun konkurence. Eclipse je konečný aktivační událost Hipertouch®, se všemi vylepšeními konkurence modelu, včetně rovné obuvi a nastavitelný prstem pad plus si Hiperfire Chemické Bliss nikl nikl bor (NiB) povrch na všech dotykových povrchů pro zvýšenou ochranu proti korozi a ještě důležitější je, ještě HLADŠÍ pocit než jeho sourozenci Hipertouch®. Toto vyžádané replikace je tak hladké, čisté a konzistentní, si myslet, že fyzikální zákony byly porušeny. Ještě ne.
7065 CZK 32 7 065,00 Kč *

Skladem v USA 32
Vlastnosti: Make: AR-15 Style: Samostatně - konstrukce

Atributy

Style: Samostatně - konstrukce Udělat: AR-15

Detail produktů

Made in USA
New
100029417
AR-15/10 HIPERTOUCH® Auto Full-Auto Trigger Assembly
Číslo výrobce: HPTA 859177004362 Si Hiperfire vylepšenou Hipertouch® aktivační linka poskytuje střelec AR-15 působivou škálu možností v jednostupňová spoušť s kratší před cestou, rychlejší obnovení a zvýšení kladivo energie než standardní GI typ aktivační události. Duální vinutými pružinami v horní části Hiperfire® aktivační omezují tření sear a zvýšit hammer zarážející moc o 35 % více než aktivační událost "mil-spec", zatímco dvojice zaměnitelné barevně pružiny umožňují zvolit mezi pull váha 2,5 lb nebo 3.5 lb.. Samozřejmě všechny modely Hipertouch® dát AR-15 hladký a konzistentní pull s příchutí tečení, přestávku kousavý a velmi krátké nadměrné cestování, následuje rychlé obnovení, takže jste připraveni přijmout další střelu. A Hipertouch® aktivační událost v AR-15 vám pomůže zlepšit zastřelených načasování, ovládání a spolehlivosti pro přesnější hitů na cíl. Hipertouch konzistentní vyžádanou nemá signál kladivo propuštění jako některých aktivačních událostí, takže střelec nerozvíjí couvnout v očekávání pušky střelby. Střelec může zůstat v klidu a nebude stavět napětí v prstu na spoušti. To vše přispívá k lepší kontrolu nad zbraň, lepší záběr načasování, zlepšení spolehlivosti a přesnější střelbu. Konzistentní single fázi tahu s jen náznak "tečení" 2 výměnnými kladivo pružiny zajišťují 2 pull váží možnosti - 2.5 lb. nebo 3.5 lb. žádné přeplácané stavěcí šrouby, které lze zpět či jinak ztratit vaše nastavení neobvykle rychlý chod úderníku pevný, pozitivní kladivem údery bez kompromisů pull váha vyhovuje malé vývody (. 153") AR-15 nižší přijímače & AR 308 pušky které používají AR-15 spustí 6 modelů vybírat - Čtěte dál... Genesis je základní model Hipertouch®, vynikající upgrade pro prosazování práva, vojenské, služby puška soutěž střelců a osobní obranu. Auto nabízí stejné funkce jako Genesis pro vyberte oheň full-auto M16 / M4-typ pušky. Postaven jako příslovečný nádrže pro zpracování trest rychloběžné operace. Elita je kvalitní zápas aktivační událost, která přeruší rychle, po ještě kratší před cestou než Genesis, s velice rychlá, pozitivní reset. Letoff je velmi snadné ovládání. Konkurence je ideální pro soutěžní střelci, kteří potřebují minimum před cestou a přímá spoušť boty. Nastavitelné prstem pad umožňuje ještě přesnější ovládání. To lze nastavit v pěti různých polohách pro další upřesnění hmotnosti před cestou a aktivační události. Umístěte boty dál dolů na přídi zvýšit pákový efekt a účinně snížit pull váha. Výsledkem je účinně 10 pull váha možnosti nikoli dva. Nebo přestali na podložku a užívat si rozšířené hmatové kontroly přímé spouštěče. Reflex je podobně jako konkurence, ale s tradiční zakřivené spoušť boty - stejný odpor spouště s prakticky žádný nárůst. Vynikající pro určený Marksman pušky, LE použití a 3-gun konkurence. Eclipse je konečný aktivační událost Hipertouch®, se všemi vylepšeními konkurence modelu, včetně rovné obuvi a nastavitelný prstem pad plus si Hiperfire Chemické Bliss nikl nikl bor (NiB) povrch na všech dotykových povrchů pro zvýšenou ochranu proti korozi a ještě důležitější je, ještě HLADŠÍ pocit než jeho sourozenci Hipertouch®. Toto vyžádané replikace je tak hladké, čisté a konzistentní, si myslet, že fyzikální zákony byly porušeny. Ještě ne.
8831 CZK 4 8 831,00 Kč *

Skladem v USA 4
Vlastnosti: Make: AR-15 Style: Samostatně - konstrukce, Full Auto
New
100029415
AR-15/10 HIPERTOUCH® Competition Trigger Assembly
Číslo výrobce: HPTC 859177004348 Si Hiperfire vylepšenou Hipertouch® aktivační linka poskytuje střelec AR-15 působivou škálu možností v jednostupňová spoušť s kratší před cestou, rychlejší obnovení a zvýšení kladivo energie než standardní GI typ aktivační události. Duální vinutými pružinami v horní části Hiperfire® aktivační omezují tření sear a zvýšit hammer zarážející moc o 35 % více než aktivační událost "mil-spec", zatímco dvojice zaměnitelné barevně pružiny umožňují zvolit mezi pull váha 2,5 lb nebo 3.5 lb.. Samozřejmě všechny modely Hipertouch® dát AR-15 hladký a konzistentní pull s příchutí tečení, přestávku kousavý a velmi krátké nadměrné cestování, následuje rychlé obnovení, takže jste připraveni přijmout další střelu. A Hipertouch® aktivační událost v AR-15 vám pomůže zlepšit zastřelených načasování, ovládání a spolehlivosti pro přesnější hitů na cíl. Hipertouch konzistentní vyžádanou nemá signál kladivo propuštění jako některých aktivačních událostí, takže střelec nerozvíjí couvnout v očekávání pušky střelby. Střelec může zůstat v klidu a nebude stavět napětí v prstu na spoušti. To vše přispívá k lepší kontrolu nad zbraň, lepší záběr načasování, zlepšení spolehlivosti a přesnější střelbu. Konzistentní single fázi tahu s jen náznak "tečení" 2 výměnnými kladivo pružiny zajišťují 2 pull váží možnosti - 2.5 lb. nebo 3.5 lb. žádné přeplácané stavěcí šrouby, které lze zpět či jinak ztratit vaše nastavení neobvykle rychlý chod úderníku pevný, pozitivní kladivem údery bez kompromisů pull váha vyhovuje malé vývody (. 153") AR-15 nižší přijímače & AR 308 pušky které používají AR-15 spustí 6 modelů vybírat - Čtěte dál... Genesis je základní model Hipertouch®, vynikající upgrade pro prosazování práva, vojenské, služby puška soutěž střelců a osobní obranu. Auto nabízí stejné funkce jako Genesis pro vyberte oheň full-auto M16 / M4-typ pušky. Postaven jako příslovečný nádrže pro zpracování trest rychloběžné operace. Elita je kvalitní zápas aktivační událost, která přeruší rychle, po ještě kratší před cestou než Genesis, s velice rychlá, pozitivní reset. Letoff je velmi snadné ovládání. Konkurence je ideální pro soutěžní střelci, kteří potřebují minimum před cestou a přímá spoušť boty. Nastavitelné prstem pad umožňuje ještě přesnější ovládání. To lze nastavit v pěti různých polohách pro další upřesnění hmotnosti před cestou a aktivační události. Umístěte boty dál dolů na přídi zvýšit pákový efekt a účinně snížit pull váha. Výsledkem je účinně 10 pull váha možnosti nikoli dva. Nebo přestali na podložku a užívat si rozšířené hmatové kontroly přímé spouštěče. Reflex je podobně jako konkurence, ale s tradiční zakřivené spoušť boty - stejný odpor spouště s prakticky žádný nárůst. Vynikající pro určený Marksman pušky, LE použití a 3-gun konkurence. Eclipse je konečný aktivační událost Hipertouch®, se všemi vylepšeními konkurence modelu, včetně rovné obuvi a nastavitelný prstem pad plus si Hiperfire Chemické Bliss nikl nikl bor (NiB) povrch na všech dotykových povrchů pro zvýšenou ochranu proti korozi a ještě důležitější je, ještě HLADŠÍ pocit než jeho sourozenci Hipertouch®. Toto vyžádané replikace je tak hladké, čisté a konzistentní, si myslet, že fyzikální zákony byly porušeny. Ještě ne.
8831 CZK 22 8 831,00 Kč *

Skladem v USA 22
Vlastnosti: Make: AR-15 Style: Samostatně - konstrukce
New
100029416
AR-15/10 HIPERTOUCH® ECLipse Trigger Assembly
Číslo výrobce: HPTECL 859177004355 Si Hiperfire vylepšenou Hipertouch® aktivační linka poskytuje střelec AR-15 působivou škálu možností v jednostupňová spoušť s kratší před cestou, rychlejší obnovení a zvýšení kladivo energie než standardní GI typ aktivační události. Duální vinutými pružinami v horní části Hiperfire® aktivační omezují tření sear a zvýšit hammer zarážející moc o 35 % více než aktivační událost "mil-spec", zatímco dvojice zaměnitelné barevně pružiny umožňují zvolit mezi pull váha 2,5 lb nebo 3.5 lb.. Samozřejmě všechny modely Hipertouch® dát AR-15 hladký a konzistentní pull s příchutí tečení, přestávku kousavý a velmi krátké nadměrné cestování, následuje rychlé obnovení, takže jste připraveni přijmout další střelu. A Hipertouch® aktivační událost v AR-15 vám pomůže zlepšit zastřelených načasování, ovládání a spolehlivosti pro přesnější hitů na cíl. Hipertouch konzistentní vyžádanou nemá signál kladivo propuštění jako některých aktivačních událostí, takže střelec nerozvíjí couvnout v očekávání pušky střelby. Střelec může zůstat v klidu a nebude stavět napětí v prstu na spoušti. To vše přispívá k lepší kontrolu nad zbraň, lepší záběr načasování, zlepšení spolehlivosti a přesnější střelbu. Konzistentní single fázi tahu s jen náznak "tečení" 2 výměnnými kladivo pružiny zajišťují 2 pull váží možnosti - 2.5 lb. nebo 3.5 lb. žádné přeplácané stavěcí šrouby, které lze zpět či jinak ztratit vaše nastavení neobvykle rychlý chod úderníku pevný, pozitivní kladivem údery bez kompromisů pull váha vyhovuje malé vývody (. 153") AR-15 nižší přijímače & AR 308 pušky které používají AR-15 spustí 6 modelů vybírat - Čtěte dál... Genesis je základní model Hipertouch®, vynikající upgrade pro prosazování práva, vojenské, služby puška soutěž střelců a osobní obranu. Auto nabízí stejné funkce jako Genesis pro vyberte oheň full-auto M16 / M4-typ pušky. Postaven jako příslovečný nádrže pro zpracování trest rychloběžné operace. Elita je kvalitní zápas aktivační událost, která přeruší rychle, po ještě kratší před cestou než Genesis, s velice rychlá, pozitivní reset. Letoff je velmi snadné ovládání. Konkurence je ideální pro soutěžní střelci, kteří potřebují minimum před cestou a přímá spoušť boty. Nastavitelné prstem pad umožňuje ještě přesnější ovládání. To lze nastavit v pěti různých polohách pro další upřesnění hmotnosti před cestou a aktivační události. Umístěte boty dál dolů na přídi zvýšit pákový efekt a účinně snížit pull váha. Výsledkem je účinně 10 pull váha možnosti nikoli dva. Nebo přestali na podložku a užívat si rozšířené hmatové kontroly přímé spouštěče. Reflex je podobně jako konkurence, ale s tradiční zakřivené spoušť boty - stejný odpor spouště s prakticky žádný nárůst. Vynikající pro určený Marksman pušky, LE použití a 3-gun konkurence. Eclipse je konečný aktivační událost Hipertouch®, se všemi vylepšeními konkurence modelu, včetně rovné obuvi a nastavitelný prstem pad plus si Hiperfire Chemické Bliss nikl nikl bor (NiB) povrch na všech dotykových povrchů pro zvýšenou ochranu proti korozi a ještě důležitější je, ještě HLADŠÍ pocit než jeho sourozenci Hipertouch®. Toto vyžádané replikace je tak hladké, čisté a konzistentní, si myslet, že fyzikální zákony byly porušeny. Ještě ne.
9714 CZK 20 9 714,00 Kč *

Skladem v USA 20
Vlastnosti: Make: AR-15 Style: Samostatně - konstrukce
New
100029412
AR-15/10 HIPERTOUCH® Genesis Trigger Assembly
Číslo výrobce: HPTG 859177004317 Si Hiperfire vylepšenou Hipertouch® aktivační linka poskytuje střelec AR-15 působivou škálu možností v jednostupňová spoušť s kratší před cestou, rychlejší obnovení a zvýšení kladivo energie než standardní GI typ aktivační události. Duální vinutými pružinami v horní části Hiperfire® aktivační omezují tření sear a zvýšit hammer zarážející moc o 35 % více než aktivační událost "mil-spec", zatímco dvojice zaměnitelné barevně pružiny umožňují zvolit mezi pull váha 2,5 lb nebo 3.5 lb.. Samozřejmě všechny modely Hipertouch® dát AR-15 hladký a konzistentní pull s příchutí tečení, přestávku kousavý a velmi krátké nadměrné cestování, následuje rychlé obnovení, takže jste připraveni přijmout další střelu. A Hipertouch® aktivační událost v AR-15 vám pomůže zlepšit zastřelených načasování, ovládání a spolehlivosti pro přesnější hitů na cíl. Hipertouch konzistentní vyžádanou nemá signál kladivo propuštění jako některých aktivačních událostí, takže střelec nerozvíjí couvnout v očekávání pušky střelby. Střelec může zůstat v klidu a nebude stavět napětí v prstu na spoušti. To vše přispívá k lepší kontrolu nad zbraň, lepší záběr načasování, zlepšení spolehlivosti a přesnější střelbu. Konzistentní single fázi tahu s jen náznak "tečení" 2 výměnnými kladivo pružiny zajišťují 2 pull váží možnosti - 2.5 lb. nebo 3.5 lb. žádné přeplácané stavěcí šrouby, které lze zpět či jinak ztratit vaše nastavení neobvykle rychlý chod úderníku pevný, pozitivní kladivem údery bez kompromisů pull váha vyhovuje malé vývody (. 153") AR-15 nižší přijímače & AR 308 pušky které používají AR-15 spustí 6 modelů vybírat - Čtěte dál... Genesis je základní model Hipertouch®, vynikající upgrade pro prosazování práva, vojenské, služby puška soutěž střelců a osobní obranu. Auto nabízí stejné funkce jako Genesis pro vyberte oheň full-auto M16 / M4-typ pušky. Postaven jako příslovečný nádrže pro zpracování trest rychloběžné operace. Elita je kvalitní zápas aktivační událost, která přeruší rychle, po ještě kratší před cestou než Genesis, s velice rychlá, pozitivní reset. Letoff je velmi snadné ovládání. Konkurence je ideální pro soutěžní střelci, kteří potřebují minimum před cestou a přímá spoušť boty. Nastavitelné prstem pad umožňuje ještě přesnější ovládání. To lze nastavit v pěti různých polohách pro další upřesnění hmotnosti před cestou a aktivační události. Umístěte boty dál dolů na přídi zvýšit pákový efekt a účinně snížit pull váha. Výsledkem je účinně 10 pull váha možnosti nikoli dva. Nebo přestali na podložku a užívat si rozšířené hmatové kontroly přímé spouštěče. Reflex je podobně jako konkurence, ale s tradiční zakřivené spoušť boty - stejný odpor spouště s prakticky žádný nárůst. Vynikající pro určený Marksman pušky, LE použití a 3-gun konkurence. Eclipse je konečný aktivační událost Hipertouch®, se všemi vylepšeními konkurence modelu, včetně rovné obuvi a nastavitelný prstem pad plus si Hiperfire Chemické Bliss nikl nikl bor (NiB) povrch na všech dotykových povrchů pro zvýšenou ochranu proti korozi a ještě důležitější je, ještě HLADŠÍ pocit než jeho sourozenci Hipertouch®. Toto vyžádané replikace je tak hladké, čisté a konzistentní, si myslet, že fyzikální zákony byly porušeny. Ještě ne.
7065 CZK 4 7 065,00 Kč *

Skladem v USA 4
Vlastnosti: Make: AR-15 Style: Samostatně - konstrukce
New
100029414
AR-15/10 HIPERTOUCH® Reflex Trigger Assembly
Číslo výrobce: HPTR 859177004331 Si Hiperfire vylepšenou Hipertouch® aktivační linka poskytuje střelec AR-15 působivou škálu možností v jednostupňová spoušť s kratší před cestou, rychlejší obnovení a zvýšení kladivo energie než standardní GI typ aktivační události. Duální vinutými pružinami v horní části Hiperfire® aktivační omezují tření sear a zvýšit hammer zarážející moc o 35 % více než aktivační událost "mil-spec", zatímco dvojice zaměnitelné barevně pružiny umožňují zvolit mezi pull váha 2,5 lb nebo 3.5 lb.. Samozřejmě všechny modely Hipertouch® dát AR-15 hladký a konzistentní pull s příchutí tečení, přestávku kousavý a velmi krátké nadměrné cestování, následuje rychlé obnovení, takže jste připraveni přijmout další střelu. A Hipertouch® aktivační událost v AR-15 vám pomůže zlepšit zastřelených načasování, ovládání a spolehlivosti pro přesnější hitů na cíl. Hipertouch konzistentní vyžádanou nemá signál kladivo propuštění jako některých aktivačních událostí, takže střelec nerozvíjí couvnout v očekávání pušky střelby. Střelec může zůstat v klidu a nebude stavět napětí v prstu na spoušti. To vše přispívá k lepší kontrolu nad zbraň, lepší záběr načasování, zlepšení spolehlivosti a přesnější střelbu. Konzistentní single fázi tahu s jen náznak "tečení" 2 výměnnými kladivo pružiny zajišťují 2 pull váží možnosti - 2.5 lb. nebo 3.5 lb. žádné přeplácané stavěcí šrouby, které lze zpět či jinak ztratit vaše nastavení neobvykle rychlý chod úderníku pevný, pozitivní kladivem údery bez kompromisů pull váha vyhovuje malé vývody (. 153") AR-15 nižší přijímače & AR 308 pušky které používají AR-15 spustí 6 modelů vybírat - Čtěte dál... Genesis je základní model Hipertouch®, vynikající upgrade pro prosazování práva, vojenské, služby puška soutěž střelců a osobní obranu. Auto nabízí stejné funkce jako Genesis pro vyberte oheň full-auto M16 / M4-typ pušky. Postaven jako příslovečný nádrže pro zpracování trest rychloběžné operace. Elita je kvalitní zápas aktivační událost, která přeruší rychle, po ještě kratší před cestou než Genesis, s velice rychlá, pozitivní reset. Letoff je velmi snadné ovládání. Konkurence je ideální pro soutěžní střelci, kteří potřebují minimum před cestou a přímá spoušť boty. Nastavitelné prstem pad umožňuje ještě přesnější ovládání. To lze nastavit v pěti různých polohách pro další upřesnění hmotnosti před cestou a aktivační události. Umístěte boty dál dolů na přídi zvýšit pákový efekt a účinně snížit pull váha. Výsledkem je účinně 10 pull váha možnosti nikoli dva. Nebo přestali na podložku a užívat si rozšířené hmatové kontroly přímé spouštěče. Reflex je podobně jako konkurence, ale s tradiční zakřivené spoušť boty - stejný odpor spouště s prakticky žádný nárůst. Vynikající pro určený Marksman pušky, LE použití a 3-gun konkurence. Eclipse je konečný aktivační událost Hipertouch®, se všemi vylepšeními konkurence modelu, včetně rovné obuvi a nastavitelný prstem pad plus si Hiperfire Chemické Bliss nikl nikl bor (NiB) povrch na všech dotykových povrchů pro zvýšenou ochranu proti korozi a ještě důležitější je, ještě HLADŠÍ pocit než jeho sourozenci Hipertouch®. Toto vyžádané replikace je tak hladké, čisté a konzistentní, si myslet, že fyzikální zákony byly porušeny. Ještě ne.
7948 CZK 23 7 948,00 Kč *

Skladem v USA 23
Vlastnosti: Make: AR-15 Style: Samostatně - konstrukce
Breathtakingly Smooth, Light Pull With Plenty of Hammer Oomph
Hiperfire’s revamped Hipertouch® trigger line gives the AR-15 shooter an impressive array of options in a single-stage trigger with shorter pre-travel, faster reset, and increased hammer energy than the standard G.I.-type trigger. Dual coil springs across the top of the Hiperfire® trigger reduce friction on the sear and increase hammer striking power by 35% over a "mil-spec" trigger, while a pair of interchangeable color-coded springs let you choose between a 2.5 lb. or 3.5 lb. pull weight. Of course, all the Hipertouch® models give your AR-15 a smooth, consistent pull with just a hint of creep, a snappy break, and a very short over-travel, followed by fast reset so you’re ready to take the next shot. A Hipertouch® trigger in your AR-15 will help you improve your shot timing, control, and confidence for more accurate hits on the target. The Hipertouch’s consistent pull doesn’t signal hammer release like some triggers, so the shooter doesn’t develop a flinch in anticipation of the rifle firing. The shooter can stay relaxed and doesn’t build tension in the trigger finger. All of this adds up to better control over the gun, better shot timing, improved confidence and more accurate shooting. Consistent single-stage pull with a just a hint of "creep" 2 interchangeable hammer springs provide 2 pull weigh options - 2.5 lb. or 3.5 lb. NO fussy setscrews that can back out or otherwise lose your settings Unusually fast locktime Hard, positive hammer strikes without compromising pull weight Fits small-pin (.153") AR-15 lower receivers & AR 308 rifles that use AR-15 triggers 6 models to choose from - read on... Genesis is the Hipertouch® base model, an excellent upgrade for law enforcement, military, service rifle competition shooters, and personal defense. Auto offers same functionality as Genesis for select-fire full-auto M16 / M4-type rifles. Built like the proverbial tank to handle the punishment of fast-cycling operation. Elite is a match-quality trigger that breaks quickly, after even shorter pre-travel than the Genesis, with very quick, positive reset. Letoff is extremely easy to control. Competition is ideal for competitive shooters who want the bare minimum of pre-travel and a straight trigger shoe. The adjustable finger pad gives you even more refined control. It can be set at five different positions for further refinement of pre-travel and trigger weight. Position the shoe farther down the bow to increase leverage and effectively reduce pull weight. The result is effectively 10 pull weight options rather than two. Or leave the pad off and enjoy the enhanced tactile control of a straight trigger. Reflex is similar to Competition but with a traditional curved trigger shoe - same trigger pull with virtually no creep. Excellent for Designated Marksman rifles, LE use, and 3-gun competition. Eclipse is the ultimate Hipertouch® trigger, with all the upgrades of the Competition model, including straight shoe and adjustable finger pad plus Hiperfire’s Nickel Bliss electroless Nickel Boron (NiB) finish on all contact surfaces for enhanced corrosion protection and, more importantly, an EVEN SMOOTHER feel than its Hipertouch® siblings. This pull is so smooth, clean, and consistent you’ll think the laws of physics have been broken. They haven’t.
Objednávka bude umístěna Momentálně není skladem v USA,zboží na objednání
7 015,00 Kč * 6 703,00 Kč - 7 794,00 Kč*
Na skladě Skladem v USA 13
3 497,00 Kč * 3 497,00 Kč - 5 264,00 Kč*
Na skladě Skladem v USA 81
145,00 Kč * 128,00 Kč - 145,00 Kč*