Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

BROWNELLS AR-15 HEAVY CARBINE BUFFERS


AR-15 H2 Carbine Buffer

Heavy buffers are sometimes needed on short barreled AR-15 rifles or to smooth out operation on certain guns.  H2 buffers are standard issue on US M4 Carbines. Další...

Produkt č.: 078000339 078000339
Heavy buffers are sometimes needed on short barreled AR-15 rifles or to smooth out operation on certain guns.  H2 buffers are standard issue on US M4 Carbines.  Select from H1, H2 or H3 buffers.

H1 - 3.8 oz, H2 - 4.8oz, H3 - 5.4oz

BROWNELLS
814 1577 3 CZK
078000339
AR-15 H2 Carbine Buffer Velké vyrovnávací paměti je někdy zapotřebí na short barreled AR-15 pušky nebo rozložit provoz na některých zbraní. H2 vyrovnávacích pamětí jsou standardní na nás M4 karabiny. Vyberte z H1, H2 nebo H3 vyrovnávacích pamětí.
1188 CZK 35 1 188,00 Kč *

Skladem v USA 35 ks v USA
Vlastnosti: Make: AR-15

Omezení

  • Platí vývozní omezeni na Prohlášení o kontrole do destinace: "Tyto položky jsou kontrolovány vládou Spojených států a jsou povoleny na vývoz pouze do země konečného určení k použití konečným příjemcem nebo konečným uživatelem (uživatel,), kteří jsou zde identifikováni. Nesmějí být dále prodány, přepraveny ani jinak zlikvidovány v žádné jiné zemi nebo jiné osobě, než je oprávněn konečný příjemce nebo koncový uživatel, a to buď v jejich původní formě nebo po začlenění do jiných položek, aniž by nejprve získali souhlas od vlády USA nebo byly jinak povoleny."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atributy

Udělat: AR-15

Detail produktů

Made in USA
ECCN: I(h)
078000340
AR-15 H3 Carbine Buffer Velké vyrovnávací paměti je někdy zapotřebí na short barreled AR-15 pušky nebo rozložit provoz na některých zbraní. H2 vyrovnávacích pamětí jsou standardní na nás M4 karabiny. Vyberte z H1, H2 nebo H3 vyrovnávacích pamětí.
1577 CZK 416 1 577,00 Kč *

Skladem v USA 416 ks v USA
Vlastnosti: Make: AR-15
078000338
AR-15 H1 Carbine Buffer Velké vyrovnávací paměti je někdy zapotřebí na short barreled AR-15 pušky nebo rozložit provoz na některých zbraní. H2 vyrovnávacích pamětí jsou standardní na nás M4 karabiny. Vyberte z H1, H2 nebo H3 vyrovnávacích pamětí.
814 CZK 988 814,00 Kč *

Skladem v USA 988 ks v USA
Vlastnosti: Make: AR-15
Heavy buffers are sometimes needed on short barreled AR-15 rifles or to smooth out operation on certain guns.  H2 buffers are standard issue on US M4 Carbines.  Select from H1, H2 or H3 buffers.

H1 - 3.8 oz, H2 - 4.8oz, H3 - 5.4oz

Skladem v USA 134 ks v USA
Skladem v USA 134 ks v USA
38,00 Kč *
Skladem v USA 154 ks v USA
Skladem v USA 154 ks v USA
38,00 Kč *
Na skladě Skladem v USA 313 ks v USA
23,00 Kč * 23,00 Kč - 33,00 Kč*
Na skladě Skladem v USA 246 ks v USA
23,00 Kč * 23,00 Kč - 33,00 Kč*