Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

BROWNELLS
ACRAGLAS GEL®

050806111035 081015004
Super New Acraglas, Nylon Epoxy Derivative, Butter-Smooth Consistency, Mixes With Atomized Metals
Over the years we had hundreds of customer requests for an epoxy accurizing compound with a butter-smooth consistency which would neither run, drip or leach out from between wood and metal after being placed in the gun stock. After many years of research and testing, we perfected a modified version of our popular Acraglas® that gives the same super accurizing bedding job and also meets those specialized smooth application features you have asked for. Acraglas Gel was designed to take advantage of the latest technological advancements in epoxy research. It has the best possible advantages built into it for those that want a butter-smooth type of Acraglas. Nylon Derivatives are formulated into Acraglas Gel and provide greater "thin strength," shock resistance and stability over normal temperature extremes. Slightly less shrinkage than that of Acraglas, which has an amazing 1/10th of 1%. 1-to-1 mixing ratio gives a stable, molecular lattice structure to Acraglas Gel that will not crack, craze or sugar-out as will other 1-to-1 epoxies. Plus, this exclusive, 1-to-1 mix ratio, by volume, simplifies mixing and measuring small amounts accurately. Slightly longer pot life to give the user more time when doing the actual bedding. Longer cure time - The molecular structure of Acraglas Gel has been controlled so that for the first few hours after the epoxy sets it remains slightly flexible, making it easy to trim away excess compound. Readily blends with atomized aluminum, steel and stainless steel particles, thus making it possible for the user to create his own reinforced epoxy whenever such type epoxy is desired. Standard mix for optimum results is 1 part metal particles-to-3 parts mixed Acraglas Gel by volume. Can be dyed the same as Acraglas to match the characteristics of the gun stock being worked on. The above features of Acraglas Gel give you an idea of how completely we fulfilled your requests for a companion product for Acraglas ... The Acraglas Gel stay-in-one-spot feature ... sophisticated molecular structure ... slightly longer pot life and curing time ... the ability to mix in aluminum or steel, make this a product we are proud to offer to you. USING GLASS FLOC Because of the characteristics of the lattice, molecular structure of Acraglas Gel, the advantages of glass floc are already incorporated in the finished epoxy so the addition of floc is not recommended or needed. ACRAGLAS GEL KIT - 2 fl. oz. (59 ml) Resin, 2 fl. oz. (59 ml) Hardener, 7/8 fl. oz. (26 ml) Release Agent, Measuring Spoon, re-useable Poly Mixing Dish, Mixing Stick, Brown Dye, Black Dye and Complete Instructions. ACRAGLAS GEL SHOP KIT - 8 fl. oz. (237 ml) Resin, 8 fl. oz. (237 ml) Hardener, 3 fl. oz. (89 ml) Release Agent, Measuring Spoon Set, 2 re-useable Poly Mixing Dishes, 25 Wide Mixing Sticks, 3 Paks Brown Dye, 3 Packets Black Dye, Instructions.
699 6499 9 CZK
Produkt č.: 081015004
BROWNELLS 2 OZ. RESIN/2 OZ. HARDENER ACRAGLAS GEL 050806111035 4 oz. ACRAGLAS GEL
699 CZK 167 699,00 Kč *
Skladem v USA 167 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
Vlastnosti: Size: 4 oz. Typ: Sklolaminátový gel Množství: 4

Atributy

Size: 4 oz. Typ: Sklolaminátový gel Množství: 4 Dodací hmotnost: 0,195kg

Detail produktů

Made in USA
4 oz. ACRAGLAS GELProdukt č.: 081017116
BROWNELLS 8 OZ. RESIN/8 OZ. HARDENER ACRAGLAS GEL
Číslo výrobce: FGA0112RH8 16 oz. ACRAGLAS GEL
1499 CZK 243 1 499,00 Kč *
Skladem v USA 243 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
Vlastnosti: Size: 16 oz. Typ: Sklolaminátový gel Množství: 16
Produkt č.: 081017117
BROWNELLS 8 OZ. ACRAGLAS GEL RESIN
Číslo výrobce: 20230008 050806101234 8 oz. pryskyřice
799 CZK 548 799,00 Kč *
Skladem v USA 548 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
Vlastnosti: Size: 8 oz Typ: Sklolaminátový gel Množství: 8
Produkt č.: 081017118
BROWNELLS 8 OZ. ACRAGLAS GEL HARDENER
Číslo výrobce: 50214008 050806101241 8 oz. tužidla
799 CZK 243 799,00 Kč *
Skladem v USA 243 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
Vlastnosti: Size: 8 oz Typ: Sklolaminátový gel Množství: 8
Produkt č.: 081017128
BROWNELLS 64 OZ. RESIN/64 OZ. HARDENER ACRAGLAS GEL
Číslo výrobce: FGA0112RH64 Během let jsme měli stovky požadavků zákazníků na epoxidové accurizing sloučenina s máslem hladká konzistence, které by ani spustit, okapat nebo uvolňovat, dřevo a kov po umístění do skladu zbraní. Po mnoha letech výzkumu a testování jsme zdokonalili upravenou verzi naší populární Acraglas® která dává stejnou práci povlečení super accurizing a také splňuje tyto funkce specializovaných hladká aplikace jste požádali o. Acraglas Gel byl navržen tak, aby využít nejnovější technologický pokrok v epoxidových výzkumu. Má nejlepší možné výhody, která je součástí pro ty, kteří chtějí plynulými druh Acraglas. Nylon deriváty jsou formulovány do Acraglas Gel a poskytnout větší "tenké sílu," rázová odolnost a stabilitu nad normální teplotní extrémy. Poněkud méně smršťování než u Acraglas, který má úžasnou 1/10th 1 %. směšovací poměr 1: 1 dává stabilní, molekulární příhradová konstrukce Acraglas Gel, který nepraská, šílenství nebo cukr out bude jinými epoxidy 1: 1. Navíc tento exkluzivní, poměr směsi 1: 1, podle objemu, zjednodušuje míchání a měření malých množství přesně. Trochu delší doba zpracování poskytuje uživateli více času, když dělá skutečné lůžkoviny. Delší doba schnutí - molekulární struktura Acraglas Gel je pod kontrolou, tak, že pro první několik hodin po epoxidové sad, které zůstává mírně flexibilní, což usnadňuje odstřihněte přebytečné složené. Snadno splyne s atomized hliníkové, ocelové a částice nerezové oceli, tedy umožňující uživatelům vytvářet své vlastní zesílené epoxidové, pokaždé, když takový typ epoxidové je žádoucí. Standardní směs pro optimální výsledky je 1 díl kovové částice-3 části smíšené Acraglas Gel objemových. Může být barvené, stejně jako Acraglas, aby odpovídala charakteru populace zbraň pracuje. Výše uvedené funkce Acraglas Gel umožňují získat představu o tom jak jsme splnili Vaše požadavky na sesterskou pro Acraglas... Pobyt v jednom místě funkci Acraglas Gel... propracovaný molekulární strukturu... trochu delší doba zpracování a doba vytvrzení... schopnost míchat v hliníku nebo oceli, aby to výrobek jsme hrdí na to, nabídnout vám. POUŽITÍ skla FLOC charakteristikami mřížky, molekulární struktura Acraglas gelu, výhody skla floc jsou již začleněny do hotového epoxidové tak přídavek floc není vhodné nebo potřebné. ACRAGLAS GEL KIT - 2 fl. oz. (59 ml) pryskyřice, 2 fl. oz. (59 ml) tužidla, 7/8 fl. oz. (26 ml) separátor, Odměrná lžička, opakovaně použitelných Poly míchání misky, míchání Stick, hnědé barvivo, černé barvivo a úplné pokyny. ACRAGLAS GEL SHOP KIT - 8 fl. oz. (237 ml) pryskyřice, 8 fl. oz. (237 ml) tužidla, 3 fl. oz. (89 ml) separátor, měřící lžičku sada, 2 recyklovatelných Poly míchací nádobí, 25 široké míchací tyčinky, 3 Paks hnědé barvivo, 3 pakety černé barvivo, instrukce.
6499 CZK 18 6 499,00 Kč *
Skladem v USA 18 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
Vlastnosti: Size: 64 oz. Typ: Sklolaminátový gel Množství: 64
Produkt č.: 081017129
BROWNELLS 64 OZ. ACRAGLAS GEL RESIN
Číslo výrobce: FGA0112R64 050806101258 Během let jsme měli stovky požadavků zákazníků na epoxidové accurizing sloučenina s máslem hladká konzistence, které by ani spustit, okapat nebo uvolňovat, dřevo a kov po umístění do skladu zbraní. Po mnoha letech výzkumu a testování jsme zdokonalili upravenou verzi naší populární Acraglas® která dává stejnou práci povlečení super accurizing a také splňuje tyto funkce specializovaných hladká aplikace jste požádali o. Acraglas Gel byl navržen tak, aby využít nejnovější technologický pokrok v epoxidových výzkumu. Má nejlepší možné výhody, která je součástí pro ty, kteří chtějí plynulými druh Acraglas. Nylon deriváty jsou formulovány do Acraglas Gel a poskytnout větší "tenké sílu," rázová odolnost a stabilitu nad normální teplotní extrémy. Poněkud méně smršťování než u Acraglas, který má úžasnou 1/10th 1 %. směšovací poměr 1: 1 dává stabilní, molekulární příhradová konstrukce Acraglas Gel, který nepraská, šílenství nebo cukr out bude jinými epoxidy 1: 1. Navíc tento exkluzivní, poměr směsi 1: 1, podle objemu, zjednodušuje míchání a měření malých množství přesně. Trochu delší doba zpracování poskytuje uživateli více času, když dělá skutečné lůžkoviny. Delší doba schnutí - molekulární struktura Acraglas Gel je pod kontrolou, tak, že pro první několik hodin po epoxidové sad, které zůstává mírně flexibilní, což usnadňuje odstřihněte přebytečné složené. Snadno splyne s atomized hliníkové, ocelové a částice nerezové oceli, tedy umožňující uživatelům vytvářet své vlastní zesílené epoxidové, pokaždé, když takový typ epoxidové je žádoucí. Standardní směs pro optimální výsledky je 1 díl kovové částice-3 části smíšené Acraglas Gel objemových. Může být barvené, stejně jako Acraglas, aby odpovídala charakteru populace zbraň pracuje. Výše uvedené funkce Acraglas Gel umožňují získat představu o tom jak jsme splnili Vaše požadavky na sesterskou pro Acraglas... Pobyt v jednom místě funkci Acraglas Gel... propracovaný molekulární strukturu... trochu delší doba zpracování a doba vytvrzení... schopnost míchat v hliníku nebo oceli, aby to výrobek jsme hrdí na to, nabídnout vám. POUŽITÍ skla FLOC charakteristikami mřížky, molekulární struktura Acraglas gelu, výhody skla floc jsou již začleněny do hotového epoxidové tak přídavek floc není vhodné nebo potřebné. ACRAGLAS GEL KIT - 2 fl. oz. (59 ml) pryskyřice, 2 fl. oz. (59 ml) tužidla, 7/8 fl. oz. (26 ml) separátor, Odměrná lžička, opakovaně použitelných Poly míchání misky, míchání Stick, hnědé barvivo, černé barvivo a úplné pokyny. ACRAGLAS GEL SHOP KIT - 8 fl. oz. (237 ml) pryskyřice, 8 fl. oz. (237 ml) tužidla, 3 fl. oz. (89 ml) separátor, měřící lžičku sada, 2 recyklovatelných Poly míchací nádobí, 25 široké míchací tyčinky, 3 Paks hnědé barvivo, 3 pakety černé barvivo, instrukce.
3399 CZK 18 3 399,00 Kč *
Skladem v USA 18 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
Vlastnosti: Size: 64 oz. Typ: Sklolaminátový gel Množství: 64
Produkt č.: 081017130
BROWNELLS 64 OZ. ACRAGLAS GEL HARDENER
Číslo výrobce: FGA0112H64 050806101265 Během let jsme měli stovky požadavků zákazníků na epoxidové accurizing sloučenina s máslem hladká konzistence, které by ani spustit, okapat nebo uvolňovat, dřevo a kov po umístění do skladu zbraní. Po mnoha letech výzkumu a testování jsme zdokonalili upravenou verzi naší populární Acraglas® která dává stejnou práci povlečení super accurizing a také splňuje tyto funkce specializovaných hladká aplikace jste požádali o. Acraglas Gel byl navržen tak, aby využít nejnovější technologický pokrok v epoxidových výzkumu. Má nejlepší možné výhody, která je součástí pro ty, kteří chtějí plynulými druh Acraglas. Nylon deriváty jsou formulovány do Acraglas Gel a poskytnout větší "tenké sílu," rázová odolnost a stabilitu nad normální teplotní extrémy. Poněkud méně smršťování než u Acraglas, který má úžasnou 1/10th 1 %. směšovací poměr 1: 1 dává stabilní, molekulární příhradová konstrukce Acraglas Gel, který nepraská, šílenství nebo cukr out bude jinými epoxidy 1: 1. Navíc tento exkluzivní, poměr směsi 1: 1, podle objemu, zjednodušuje míchání a měření malých množství přesně. Trochu delší doba zpracování poskytuje uživateli více času, když dělá skutečné lůžkoviny. Delší doba schnutí - molekulární struktura Acraglas Gel je pod kontrolou, tak, že pro první několik hodin po epoxidové sad, které zůstává mírně flexibilní, což usnadňuje odstřihněte přebytečné složené. Snadno splyne s atomized hliníkové, ocelové a částice nerezové oceli, tedy umožňující uživatelům vytvářet své vlastní zesílené epoxidové, pokaždé, když takový typ epoxidové je žádoucí. Standardní směs pro optimální výsledky je 1 díl kovové částice-3 části smíšené Acraglas Gel objemových. Může být barvené, stejně jako Acraglas, aby odpovídala charakteru populace zbraň pracuje. Výše uvedené funkce Acraglas Gel umožňují získat představu o tom jak jsme splnili Vaše požadavky na sesterskou pro Acraglas... Pobyt v jednom místě funkci Acraglas Gel... propracovaný molekulární strukturu... trochu delší doba zpracování a doba vytvrzení... schopnost míchat v hliníku nebo oceli, aby to výrobek jsme hrdí na to, nabídnout vám. POUŽITÍ skla FLOC charakteristikami mřížky, molekulární struktura Acraglas gelu, výhody skla floc jsou již začleněny do hotového epoxidové tak přídavek floc není vhodné nebo potřebné. ACRAGLAS GEL KIT - 2 fl. oz. (59 ml) pryskyřice, 2 fl. oz. (59 ml) tužidla, 7/8 fl. oz. (26 ml) separátor, Odměrná lžička, opakovaně použitelných Poly míchání misky, míchání Stick, hnědé barvivo, černé barvivo a úplné pokyny. ACRAGLAS GEL SHOP KIT - 8 fl. oz. (237 ml) pryskyřice, 8 fl. oz. (237 ml) tužidla, 3 fl. oz. (89 ml) separátor, měřící lžičku sada, 2 recyklovatelných Poly míchací nádobí, 25 široké míchací tyčinky, 3 Paks hnědé barvivo, 3 pakety černé barvivo, instrukce.
3349 CZK 18 3 349,00 Kč *
Skladem v USA 18 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
Vlastnosti: Size: 64 oz. Typ: Sklolaminátový gel Množství: 64
Produkt č.: 081017017
BROWNELLS 16 OZ. ACRAGLAS GEL NON-FLAMMABLE SHOP KIT 050806107038 Během let jsme měli stovky požadavků zákazníků na epoxidové accurizing sloučenina s máslem hladká konzistence, které by ani spustit, okapat nebo uvolňovat, dřevo a kov po umístění do skladu zbraní. Po mnoha letech výzkumu a testování jsme zdokonalili upravenou verzi naší populární Acraglas® která dává stejnou práci povlečení super accurizing a také splňuje tyto funkce specializovaných hladká aplikace jste požádali o. Acraglas Gel byl navržen tak, aby využít nejnovější technologický pokrok v epoxidových výzkumu. Má nejlepší možné výhody, která je součástí pro ty, kteří chtějí plynulými druh Acraglas. Nylon deriváty jsou formulovány do Acraglas Gel a poskytnout větší "tenké sílu," rázová odolnost a stabilitu nad normální teplotní extrémy. Poněkud méně smršťování než u Acraglas, který má úžasnou 1/10th 1 %. směšovací poměr 1: 1 dává stabilní, molekulární příhradová konstrukce Acraglas Gel, který nepraská, šílenství nebo cukr out bude jinými epoxidy 1: 1. Navíc tento exkluzivní, poměr směsi 1: 1, podle objemu, zjednodušuje míchání a měření malých množství přesně. Trochu delší doba zpracování poskytuje uživateli více času, když dělá skutečné lůžkoviny. Delší doba schnutí - molekulární struktura Acraglas Gel je pod kontrolou, tak, že pro první několik hodin po epoxidové sad, které zůstává mírně flexibilní, což usnadňuje odstřihněte přebytečné složené. Snadno splyne s atomized hliníkové, ocelové a částice nerezové oceli, tedy umožňující uživatelům vytvářet své vlastní zesílené epoxidové, pokaždé, když takový typ epoxidové je žádoucí. Standardní směs pro optimální výsledky je 1 díl kovové částice-3 části smíšené Acraglas Gel objemových. Může být barvené, stejně jako Acraglas, aby odpovídala charakteru populace zbraň pracuje. Výše uvedené funkce Acraglas Gel umožňují získat představu o tom jak jsme splnili Vaše požadavky na sesterskou pro Acraglas... Pobyt v jednom místě funkci Acraglas Gel... propracovaný molekulární strukturu... trochu delší doba zpracování a doba vytvrzení... schopnost míchat v hliníku nebo oceli, aby to výrobek jsme hrdí na to, nabídnout vám. POUŽITÍ skla FLOC charakteristikami mřížky, molekulární struktura Acraglas gelu, výhody skla floc jsou již začleněny do hotového epoxidové tak přídavek floc není vhodné nebo potřebné. ACRAGLAS GEL KIT - 2 fl. oz. (59 ml) pryskyřice, 2 fl. oz. (59 ml) tužidla, 7/8 fl. oz. (26 ml) separátor, Odměrná lžička, opakovaně použitelných Poly míchání misky, míchání Stick, hnědé barvivo, černé barvivo a úplné pokyny. ACRAGLAS GEL SHOP KIT - 8 fl. oz. (237 ml) pryskyřice, 8 fl. oz. (237 ml) tužidla, 3 fl. oz. (89 ml) separátor, měřící lžičku sada, 2 recyklovatelných Poly míchací nádobí, 25 široké míchací tyčinky, 3 Paks hnědé barvivo, 3 pakety černé barvivo, instrukce.
2049 CZK 16 2 049,00 Kč *
Skladem v USA 16 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
Vlastnosti: Size: 16 oz. Typ: Sklolaminátový gel Množství: 16
Produkt č.: 081014007
BROWNELLS 4 OZ. ACRAGLAS GEL NON-FLAMMABLE KIT 050806105492 Během let jsme měli stovky požadavků zákazníků na epoxidové accurizing sloučenina s máslem hladká konzistence, které by ani spustit, okapat nebo uvolňovat, dřevo a kov po umístění do skladu zbraní. Po mnoha letech výzkumu a testování jsme zdokonalili upravenou verzi naší populární Acraglas® která dává stejnou práci povlečení super accurizing a také splňuje tyto funkce specializovaných hladká aplikace jste požádali o. Acraglas Gel byl navržen tak, aby využít nejnovější technologický pokrok v epoxidových výzkumu. Má nejlepší možné výhody, která je součástí pro ty, kteří chtějí plynulými druh Acraglas. Nylon deriváty jsou formulovány do Acraglas Gel a poskytnout větší "tenké sílu," rázová odolnost a stabilitu nad normální teplotní extrémy. Poněkud méně smršťování než u Acraglas, který má úžasnou 1/10th 1 %. směšovací poměr 1: 1 dává stabilní, molekulární příhradová konstrukce Acraglas Gel, který nepraská, šílenství nebo cukr out bude jinými epoxidy 1: 1. Navíc tento exkluzivní, poměr směsi 1: 1, podle objemu, zjednodušuje míchání a měření malých množství přesně. Trochu delší doba zpracování poskytuje uživateli více času, když dělá skutečné lůžkoviny. Delší doba schnutí - molekulární struktura Acraglas Gel je pod kontrolou, tak, že pro první několik hodin po epoxidové sad, které zůstává mírně flexibilní, což usnadňuje odstřihněte přebytečné složené. Snadno splyne s atomized hliníkové, ocelové a částice nerezové oceli, tedy umožňující uživatelům vytvářet své vlastní zesílené epoxidové, pokaždé, když takový typ epoxidové je žádoucí. Standardní směs pro optimální výsledky je 1 díl kovové částice-3 části smíšené Acraglas Gel objemových. Může být barvené, stejně jako Acraglas, aby odpovídala charakteru populace zbraň pracuje. Výše uvedené funkce Acraglas Gel umožňují získat představu o tom jak jsme splnili Vaše požadavky na sesterskou pro Acraglas... Pobyt v jednom místě funkci Acraglas Gel... propracovaný molekulární strukturu... trochu delší doba zpracování a doba vytvrzení... schopnost míchat v hliníku nebo oceli, aby to výrobek jsme hrdí na to, nabídnout vám. POUŽITÍ skla FLOC charakteristikami mřížky, molekulární struktura Acraglas gelu, výhody skla floc jsou již začleněny do hotového epoxidové tak přídavek floc není vhodné nebo potřebné. ACRAGLAS GEL KIT - 2 fl. oz. (59 ml) pryskyřice, 2 fl. oz. (59 ml) tužidla, 7/8 fl. oz. (26 ml) separátor, Odměrná lžička, opakovaně použitelných Poly míchání misky, míchání Stick, hnědé barvivo, černé barvivo a úplné pokyny. ACRAGLAS GEL SHOP KIT - 8 fl. oz. (237 ml) pryskyřice, 8 fl. oz. (237 ml) tužidla, 3 fl. oz. (89 ml) separátor, měřící lžičku sada, 2 recyklovatelných Poly míchací nádobí, 25 široké míchací tyčinky, 3 Paks hnědé barvivo, 3 pakety černé barvivo, instrukce.
999 CZK 0 999,00 Kč *
Upozornit na dostupnost
Zboží momentálně není dostupné
Vlastnosti: Size: 4 oz. Typ: Sklolaminátový gel Množství: 4
Super New Acraglas, Nylon Epoxy Derivative, Butter-Smooth Consistency, Mixes With Atomized Metals
Over the years we had hundreds of customer requests for an epoxy accurizing compound with a butter-smooth consistency which would neither run, drip or leach out from between wood and metal after being placed in the gun stock. After many years of research and testing, we perfected a modified version of our popular Acraglas® that gives the same super accurizing bedding job and also meets those specialized smooth application features you have asked for. Acraglas Gel was designed to take advantage of the latest technological advancements in epoxy research. It has the best possible advantages built into it for those that want a butter-smooth type of Acraglas. Nylon Derivatives are formulated into Acraglas Gel and provide greater "thin strength," shock resistance and stability over normal temperature extremes. Slightly less shrinkage than that of Acraglas, which has an amazing 1/10th of 1%. 1-to-1 mixing ratio gives a stable, molecular lattice structure to Acraglas Gel that will not crack, craze or sugar-out as will other 1-to-1 epoxies. Plus, this exclusive, 1-to-1 mix ratio, by volume, simplifies mixing and measuring small amounts accurately. Slightly longer pot life to give the user more time when doing the actual bedding. Longer cure time - The molecular structure of Acraglas Gel has been controlled so that for the first few hours after the epoxy sets it remains slightly flexible, making it easy to trim away excess compound. Readily blends with atomized aluminum, steel and stainless steel particles, thus making it possible for the user to create his own reinforced epoxy whenever such type epoxy is desired. Standard mix for optimum results is 1 part metal particles-to-3 parts mixed Acraglas Gel by volume. Can be dyed the same as Acraglas to match the characteristics of the gun stock being worked on. The above features of Acraglas Gel give you an idea of how completely we fulfilled your requests for a companion product for Acraglas ... The Acraglas Gel stay-in-one-spot feature ... sophisticated molecular structure ... slightly longer pot life and curing time ... the ability to mix in aluminum or steel, make this a product we are proud to offer to you. USING GLASS FLOC Because of the characteristics of the lattice, molecular structure of Acraglas Gel, the advantages of glass floc are already incorporated in the finished epoxy so the addition of floc is not recommended or needed. ACRAGLAS GEL KIT - 2 fl. oz. (59 ml) Resin, 2 fl. oz. (59 ml) Hardener, 7/8 fl. oz. (26 ml) Release Agent, Measuring Spoon, re-useable Poly Mixing Dish, Mixing Stick, Brown Dye, Black Dye and Complete Instructions. ACRAGLAS GEL SHOP KIT - 8 fl. oz. (237 ml) Resin, 8 fl. oz. (237 ml) Hardener, 3 fl. oz. (89 ml) Release Agent, Measuring Spoon Set, 2 re-useable Poly Mixing Dishes, 25 Wide Mixing Sticks, 3 Paks Brown Dye, 3 Packets Black Dye, Instructions.
Skladem v USA 10 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
Skladem v USA 10 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
369,00 Kč *
Skladem Skladem v USA 97 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
299,00 Kč * 299,00 Kč - 429,00 Kč*
Skladem Skladem v USA 4 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
279,00 Kč * 279,00 Kč - 699,00 Kč*
Skladem Skladem v USA 18 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
399,00 Kč * 279,00 Kč - 399,00 Kč*
Skladem Skladem v USA 18 ks
Doba dodání 7 - 21 dní
1 199,00 Kč * 279,00 Kč - 1 199,00 Kč*
Novinky