Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

BROWNELLS
1911 TRIGGER, HAMMER & SEAR KIT

050806103276 080785000
Indispensable, Work Saving Tools For 1911 Autos
A smooth, clean breaking trigger is one of the most important steps in fine tuning the 1911 Auto. We've brought together a complete selection of professional quality jigs, stones, files and more; plus, we've included clear, easy-to-understand instructions to help you produce that clean-as-glass trigger break and light, smooth-as-silk pull your customers want. This Kit will modify most triggers, hammers and sears made for the Colt 1911-A1, its many models and copies. Bench Block sold seperately. Get the individual items: Bob Marvel Sear & Hammer Jig Brownells Trigger Adjustment Pins Brownells Trigger Stirrup Die Swiss Pattern Pillar File .020" Shim Stock Brownells Hammer/Sear File & Stone Kit 540 Bench Box  
0 0 1 CZK
Produkt č.: 080785000
BROWNELLS 1911 TRIGGER, HAMMER & SEAR KIT 050806103276 Hladký a čistě se spouštějící spoušť je jedním z nejdůležitějších kroků při jemném ladění 1911 Auto. Připravili jsme pro vás kompletní výběr profesionálních kvalitních přípravků, brousků, pilníků a dalšího příslušenství; navíc jsme přidali jasné a snadno pochopitelné návody, které vám pomohou dosáhnout toho čistého, jako sklo, spouštění a lehkého, hladkého jako hedvábí stisku, který vaši zákazníci očekávají. Tento Kit umožní modifikaci většiny spouští, kladívek a zápalníků vyrobených pro Colt 1911-A1, jeho mnoho modelů a kopií. Bench Block prodáván samostatně. Získejte jednotlivé položky: Bob Marvel Sear & Hammer Jig Brownells Trigger Adjustment Pins Brownells Trigger Stirrup Die Swiss Pattern Pillar File .020\" Shim Stock Brownells Hammer/Sear File & Stone Kit 540 Bench Box
Upozornit na dostupnost
Neznáma dostupnost

Atributy

Dodací hmotnost: 1,814kg Výška přepravy: 163mm Šířka přepravy: 269mm Délka přepravy: 338mm

Detail produktů

Made in USA
Indispensable, Work Saving Tools For 1911 Autos
A smooth, clean breaking trigger is one of the most important steps in fine tuning the 1911 Auto. We've brought together a complete selection of professional quality jigs, stones, files and more; plus, we've included clear, easy-to-understand instructions to help you produce that clean-as-glass trigger break and light, smooth-as-silk pull your customers want. This Kit will modify most triggers, hammers and sears made for the Colt 1911-A1, its many models and copies. Bench Block sold seperately. Get the individual items: Bob Marvel Sear & Hammer Jig Brownells Trigger Adjustment Pins Brownells Trigger Stirrup Die Swiss Pattern Pillar File .020" Shim Stock Brownells Hammer/Sear File & Stone Kit 540 Bench Box  
Novinky