Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

BROWNELLS
SHOTGUN SIGHT KIT "A"

080532003
Replacement Shotgun Beads
Brownells Shotgun Sight Kit “A” is truly one of the most unusual bargains ever offered a Sporting Goods Store or Professional Gunsmith in a practical, economical assortment of top-quality, replacement shotgun sights. The workmanship is superb, being done on the most modern and up-to-date machinery in the U.S.A. The sight globes are true spheres - not lop-sided as those you have found on many other sights at a higher price. The threads are cut onto the shank, and are clean, sharp and well-machined for the best possible fit. Shanks are threaded right up to the base of the bead so you can set the sight exactly onto the barrel. Your choice of sights in the Kit is extremely wide. There are 2 shank sizes, 3 bead sizes and 2 bead colors, giving you a total of 8 different sights to choose from so you can fit nearly any gun that comes into the shop. The two shank sizes are 3-56 and 6-48. Size 3-56 is one of the most widely used shanks in the industry and will fit most guns having threaded sight holes. The 6-48 shaft was chosen for the alternate size to be used when the original hole must be redrilled and tapped - or where there is no hole at all - because 6-48 is the firearm industry standard screw size, and every gunshop in the country will have the drill and tap on hand to make the new hole. Bead sizes are .067, .130 and .175, (the most popular sizes), giving your customer the choice of small, medium or large beads. In addition, each bead size is available in either Gold color - machined from finest brass; or White color - machined from high tensile aluminum alloy. Neither color will bleed at the heels, wear off with hard use, or chip and peel, as almost all enameled sights eventually do. Brownells Shotgun Sight Kit “A” comes to you very attractively displayed in a clear plastic counter case. Each individual sight number is in its own plainly identified box on a black tray. There are 10 sights of each number, giving you a total of 80 sights in the Kit - 40 Gold and 40 White - a complete inventory of top-quality shotgun sights with an absolute minimum of capital invested. Don’t pass up the opportunity to cash-in on the shotgun sight replacement market. For an unbelievably low investment you can have a complete, correctly balanced and assorted inventory of 80 superb shotgun sights. Don’t let yourself get caught short when you can have them on hand so easily. Order your Brownells Shotgun Sight Kit “A” today! Refill Sights for Kit "A" - Refills for the Shotgun Sight Kit “A” are single or 10-pak of sights of one number.

Other Shotgun Sight Kits:

 

SHOTGUN SIGHT KIT "A" CONTAINS:
NO.HEAD DIA.SHAFT/
THREAD
DRILL/
TAP SIZE
COLOR
1.067"3-56No. 45-3-56Gold
2.130"3-56No. 45-3-56Gold
3.175"3-56No. 45-3-56Gold
4.175"6-48No. 31-6-48Gold
5.067"3-56No. 45-3-56White
6.130"3-56No. 45-3-56White
7.175"3-56No. 45-3-56White
8.175"6-48No. 31-6-48White

 

SPECS: Brass and Aluminum Beads in 3½" (8.9cm) x 7" (17.8cm) clear plastic box.

189 2499 17 CZK
Produkt č.: 080532003
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT REFILL SIGHTS #3 10 PACK Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
799 CZK 11 799,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
Více než 10 ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: Gold Material: Brass Refill Number: 3 Množství: 10

Atributy

Color: Gold Material: Brass Refill Number: 3 Množství: 10 Dodací hmotnost: 0,005kg Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USAProdukt č.: 080532001
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT REFILL SIGHTS #1 10 PACK Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
799 CZK 11 799,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
Více než 10 ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: Gold Material: Brass Refill Number: 1 Množství: 10

Atributy

Color: Gold Material: Brass Refill Number: 1 Množství: 10 Dodací hmotnost: 0,005kg Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Produkt č.: 080532002
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT REFILL SIGHTS #2 10 PACK Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
799 CZK 91 799,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
Více než 10 ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: Gold Material: Brass Refill Number: 2 Množství: 10

Atributy

Color: Gold Material: Brass Refill Number: 2 Množství: 10 Dodací hmotnost: 0,005kg Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA


Produkt č.: 080532004
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT REFILL SIGHTS #4 10 PACK Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
799 CZK 12 799,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
Více než 10 ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: Gold Material: Brass Refill Number: 4 Množství: 10

Atributy

Color: Gold Material: Brass Refill Number: 4 Množství: 10 Dodací hmotnost: 0,045kg Výška přepravy: 3mm Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Produkt č.: 080532005
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT REFILL SIGHTS #5 10 PACK Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
799 CZK 19 799,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
Více než 10 ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: White Material: Aluminum Refill Number: 5 Množství: 10

Atributy

Color: White Material: Aluminum Refill Number: 5 Množství: 10 Dodací hmotnost: 0,005kg Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Produkt č.: 080532006
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT REFILL SIGHTS #6 10 PACK Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
799 CZK 9 799,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
9 Počet ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: White Material: Aluminum Refill Number: 6 Množství: 10

Atributy

Color: White Material: Aluminum Refill Number: 6 Množství: 10 Dodací hmotnost: 0,005kg Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Produkt č.: 080532007
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT REFILL SIGHTS #7 10 PACK Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
799 CZK 7 799,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
7 Počet ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: White Material: Aluminum Refill Number: 7 Množství: 10

Atributy

Color: White Material: Aluminum Refill Number: 7 Množství: 10 Dodací hmotnost: 0,005kg Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Produkt č.: 080532008
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT REFILL SIGHTS #8 10 PACK Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
799 CZK 9 799,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
9 Počet ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: White Material: Aluminum Refill Number: 8 Množství: 10

Atributy

Color: White Material: Aluminum Refill Number: 8 Množství: 10 Dodací hmotnost: 0,045kg Výška přepravy: 3mm Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Produkt č.: 080532129
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT BRASS REFILL SIGHT #1 SINGLE Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
199 CZK 2 199,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
2 Počet ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: Gold Material: Brass Refill Number: 1 Množství: 1

Atributy

Color: Gold Material: Brass Refill Number: 1 Dodací hmotnost: 0,005kg Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Produkt č.: 080532130
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT BRASS REFILL SIGHT #2 SINGLE Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
199 CZK 33 199,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
Více než 10 ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: Gold Material: Brass Refill Number: 2 Množství: 1

Atributy

Color: Gold Material: Brass Refill Number: 2 Dodací hmotnost: 0,005kg Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Produkt č.: 080532131
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT BRASS REFILL SIGHT #3 SINGLE Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
199 CZK 3 199,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
3 Počet ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: Gold Material: Brass Refill Number: 3 Množství: 1

Atributy

Color: Gold Material: Brass Refill Number: 3 Dodací hmotnost: 0,005kg Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Produkt č.: 080532132
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT BRASS REFILL SIGHT #4 SINGLE Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
199 CZK 3 199,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
3 Počet ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: Gold Material: Brass Refill Number: 4 Množství: 1

Atributy

Color: Gold Material: Brass Refill Number: 4 Dodací hmotnost: 0,005kg Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Produkt č.: 080532133
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT ALUMINUM REFILL SIGHT #5 SINGLE Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
199 CZK 7 199,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
7 Počet ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: White Material: Aluminum Refill Number: 5 Množství: 1

Atributy

Color: White Material: Aluminum Refill Number: 5 Dodací hmotnost: 0,045kg Výška přepravy: 3mm Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Produkt č.: 080532134
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT ALUMINUM REFILL SIGHT #6 SINGLE Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
199 CZK 2 199,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
2 Počet ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: White Material: Aluminum Refill Number: 6 Množství: 1

Atributy

Color: White Material: Aluminum Refill Number: 6 Dodací hmotnost: 0,005kg Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Produkt č.: 080532135
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT ALUMINUM REFILL SIGHT #7 SINGLE Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
199 CZK 1 199,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
1 Počet ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: White Material: Aluminum Refill Number: 7 Množství: 1

Atributy

Color: White Material: Aluminum Refill Number: 7 Dodací hmotnost: 0,005kg Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Produkt č.: 080532136
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT ALUMINUM REFILL SIGHT #8 SINGLE Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
189 CZK 3 189,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 14-21 dní.
3 Počet ks. skladem USA
Vlastnosti: Barevný: White Material: Aluminum Refill Number: 8 Množství: 1

Atributy

Color: White Material: Aluminum Refill Number: 8 Dodací hmotnost: 0,005kg Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Produkt č.: 080532000
BROWNELLS SHOTGUN SIGHT KIT "A" 050806103566 Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" je skutečně jednou z nejneobvyklejších nabídek, které kdy byly poskytnuty obchodům se sportovními potřebami nebo profesionálním zbrojířům v praktickém, ekonomickém sortimentu vysoce kvalitních náhradních mířidel pro brokovnice. Zpracování je vynikající, prováděné na nejmodernějších a nejaktuálnějších strojích v USA. Korálky mířidel jsou pravé koule - ne zkosené, jak jste mohli vidět u mnoha jiných mířidel za vyšší cenu. Závity jsou řezány na hřídeli a jsou čisté, ostré a dobře obrobené pro co nejlepší možné pasování. Hřídele jsou závitované až k základně korálku, takže můžete mířidlo přesně umístit na hlaveň. Výběr mířidel v sadě je velmi široký. Jsou zde 2 velikosti hřídelí, 3 velikosti korálků a 2 barvy korálků, což vám dává celkem 8 různých mířidel na výběr, takže můžete vybavit téměř jakoukoli zbraň, která přijde do dílny. Dvě velikosti hřídelí jsou 3-56 a 6-48. Velikost 3-56 je jednou z nejčastěji používaných hřídelí v průmyslu a bude pasovat na většinu zbraní s závitovanými otvory pro mířidla. Velikost hřídele 6-48 byla zvolena jako alternativní velikost pro použití, když musí být původní otvor převrtán a přezávitován - nebo kde žádný otvor není - protože 6-48 je standardní velikost šroubu v průmyslu zbraní a každý zbrojíř v zemi bude mít vrták a závitník na ruce, aby vyrobil nový otvor. Velikosti korálků jsou .067, .130 a .175 (nejpopulárnější velikosti), což vašemu zákazníkovi dává na výběr malé, střední nebo velké korálky. Navíc je každá velikost korálků dostupná buď ve zlaté barvě - vyrobené z nejlepší mosazi; nebo bílé barvě - vyrobené z hliníkové slitiny s vysokou pevností v tahu. Žádná z barev nevybledne na patách, neodře se při tvrdém používání nebo neodloupne a neoloupe se, jako se to nakonec stane téměř u všech smaltovaných mířidel. Sada mířidel pro brokovnici Brownells "A" vám přichází velmi atraktivně prezentovaná v průhledné plastové přepážkové krabičce. Každé jednotlivé číslo mířidla je ve své vlastní jasně označené krabičce na černé podložce. Jsou zde 10 mířidel každého čísla, což vám dává celkem 80 mířidel v sadě - 40 zlatých a 40 bílých - kompletní inventář vysoce kvalitních mířidel pro brokovnice s absolutním minimem investovaného kapitálu. Nezmeškejte příležitost vstoupit na trh s náhradními mířidly pro brokovnice. Za neuvěřitelně nízkou investici můžete mít kompletní, správně vyvážený a seřazený inventář 80 skvělých mířidel pro brokovnice. Nedovolte si, aby vás chytili nepřipravené, když je můžete mít tak snadno po ruce. Objednejte si dnes sadu mířidel pro brokovnici Brownells "A"! Náhradní mířidla pro sadu "A" - Náhradní díly pro sadu mířidel pro brokovnici "A" jsou jednotlivá nebo 10-balení mířidel jednoho čísla.
2499 CZK 0 2 499,00 Kč *
Předbjednávka, dodací lhůta je přibližně 4-12 týdnů ze skladu z USA.
Vlastnosti:

Atributy

Dodací hmotnost: 0,159kg Výška přepravy: 36mm Šířka přepravy: 94mm Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Replacement Shotgun Beads
Brownells Shotgun Sight Kit “A” is truly one of the most unusual bargains ever offered a Sporting Goods Store or Professional Gunsmith in a practical, economical assortment of top-quality, replacement shotgun sights. The workmanship is superb, being done on the most modern and up-to-date machinery in the U.S.A. The sight globes are true spheres - not lop-sided as those you have found on many other sights at a higher price. The threads are cut onto the shank, and are clean, sharp and well-machined for the best possible fit. Shanks are threaded right up to the base of the bead so you can set the sight exactly onto the barrel. Your choice of sights in the Kit is extremely wide. There are 2 shank sizes, 3 bead sizes and 2 bead colors, giving you a total of 8 different sights to choose from so you can fit nearly any gun that comes into the shop. The two shank sizes are 3-56 and 6-48. Size 3-56 is one of the most widely used shanks in the industry and will fit most guns having threaded sight holes. The 6-48 shaft was chosen for the alternate size to be used when the original hole must be redrilled and tapped - or where there is no hole at all - because 6-48 is the firearm industry standard screw size, and every gunshop in the country will have the drill and tap on hand to make the new hole. Bead sizes are .067, .130 and .175, (the most popular sizes), giving your customer the choice of small, medium or large beads. In addition, each bead size is available in either Gold color - machined from finest brass; or White color - machined from high tensile aluminum alloy. Neither color will bleed at the heels, wear off with hard use, or chip and peel, as almost all enameled sights eventually do. Brownells Shotgun Sight Kit “A” comes to you very attractively displayed in a clear plastic counter case. Each individual sight number is in its own plainly identified box on a black tray. There are 10 sights of each number, giving you a total of 80 sights in the Kit - 40 Gold and 40 White - a complete inventory of top-quality shotgun sights with an absolute minimum of capital invested. Don’t pass up the opportunity to cash-in on the shotgun sight replacement market. For an unbelievably low investment you can have a complete, correctly balanced and assorted inventory of 80 superb shotgun sights. Don’t let yourself get caught short when you can have them on hand so easily. Order your Brownells Shotgun Sight Kit “A” today! Refill Sights for Kit "A" - Refills for the Shotgun Sight Kit “A” are single or 10-pak of sights of one number.

Other Shotgun Sight Kits:

 

SHOTGUN SIGHT KIT "A" CONTAINS:
NO.HEAD DIA.SHAFT/
THREAD
DRILL/
TAP SIZE
COLOR
1.067"3-56No. 45-3-56Gold
2.130"3-56No. 45-3-56Gold
3.175"3-56No. 45-3-56Gold
4.175"6-48No. 31-6-48Gold
5.067"3-56No. 45-3-56White
6.130"3-56No. 45-3-56White
7.175"3-56No. 45-3-56White
8.175"6-48No. 31-6-48White

 

SPECS: Brass and Aluminum Beads in 3½" (8.9cm) x 7" (17.8cm) clear plastic box.

Novinky