Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika
100032863
Dramatically Cuts Muzzle Flip for Better Control & Faster, More Accurate Shooting
The KE Arms Carry Comp really cuts muzzle rise and felt recoil on your EDC (every day carry) 9mm Glock® pistol. You have better control of your gun, and it's much easier to shoot, resulting in far more accurate shooting. By keeping the muzzle down, the Carry Comp also enables you to get the sights back on target quickly to make fast follow-up shots. The team at KE Arms designed the Carry Comp to gather combustion gases in a collection chamber, then redirect them forward and downward to counteract both felt recoil and muzzle flip. The result is the muzzle blast works WITH you in controlling your Glock®, rather than being a force you have to struggle to overcome. The Carry Comp is contoured to provide a smooth, low-profile, "of a piece" fit that blends neatly with the contours of a KE Arms slide for Glock pistols. It fits barrels with ½"-28 tpi threads that protrude past the front of the slide. (Can be used on other pistols, if you're OK with sacrificing the aesthetic match with the slide.) Machined from lightweight yet extra-hard, blast-resistant 7075 T6 aluminum alloy with a tough, matte black Type III hardcoat anodized finish. Cuts muzzle flip by as much as 40%! Fits 9mm-chambered barrels with ½"-28 tpi muzzle threads Machined 7075 T6 aluminum + matte black hard-anodized finish "Long thread" style with .510" threaded area for excellent hold on muzzle .233" relief on back before threads start Secures to barrel with two setscrews (included) The KE Arms long thread Carry Comp for 9mm Glock® pistols comes in two configurations: Single Port model provides excellent performance while adding the smallest amount of bulk to the front of the pistol as possible. 1.136" OAL x 1.005" wide x .753" high.  With its clean, streamlined profile that melds into your Glock's slide and choice of two levels of compensation, the KE Arms Long Thread Carry Comp is an excellent upgrade for EDC pistols and competition raceguns alike.  
3049 3049 1 CZK
Produkt č.: 100032863
KE ARMS SINGLE PORT CARRY COMP W/ LONG THREADS
Číslo výrobce: 15027001 Kompenzátor KE Arms Carry Comp výrazně snižuje zdvih a cítitelný zpětný ráz u vaší 9mm Glock® pistole, kterou nosíte každý den (EDC). Získáte lepší kontrolu nad zbraní a střelba je mnohem snazší, což vede k podstatně přesnějšímu střílení. Díky udržení hlavně dolů kompenzátor Carry Comp také umožňuje rychleji navrátit mířidla na cíl a provést rychlé následné výstřely. Tým společnosti KE Arms navrhl kompenzátor Carry Comp tak, aby shromažďoval spaliny ve sběrné komoře a poté je směroval dopředu a dolů, čímž kompenzuje jak cítitelný zpětný ráz, tak zdvih hlavně. Výsledkem je, že výbuch z hlavně pracuje S vámi při kontrole Glock®, namísto toho, abyste museli bojovat proti síle, kterou musíte překonat. Carry Comp je navržen tak, aby poskytoval hladké, nízkoprofilové, "jednolité" přizpůsobení, které se plynule spojuje s konturami závěru od KE Arms pro pistole Glock. Hodí se pro hlavně s ½"-28 tpi závity, které přesahují přední část závěru. (Lze použít i na jiné pistole, pokud vám nevadí obětovat estetickou shodu se závěrem.) Vyfrézován z lehké, ale přesto extra tvrdé, odolné proti výbuchu slitiny hliníku 7075 T6 s odolným, matně černým povrchovým úpravou typu III anodizovaným povlakem. Sníží zdvih hlavně až o 40%! Hodí se pro hlavně komorované pro 9mm s ½"-28 tpi závity na hlavni Vyfrézován ze slitiny hliníku 7075 T6 + matně černá anodizovaná úprava "Long thread" styl s .510" závitovou oblastí pro vynikající držení na hlavni .233" úleva na zadní straně před začátkem závitů Upevňuje se na hlaveň dvěma zajišťovacími šrouby (součástí balení) Kompenzátor KE Arms s dlouhými závity pro 9mm Glock® pistole je dostupný ve dvou konfiguracích: Model s jedním portem poskytuje vynikající výkon při přidání co nejmenšího množství objemu na přední část pistole. Rozměry 1.136" OAL x 1.005" široký x .753" vysoký. S jeho čistým, aerodynamickým profilem, který se slévá s vaším závěrem Glock a možností volby dvou úrovní kompenzace, je kompenzátor KE Arms Long Thread Carry Comp vynikajícím vylepšením pro EDC pistole i soutěžní závodní pistole.
3049 CZK 1 3 049,00 Kč *
Dodací lhůta je přibližně 1-2 dny.
1 Počet ks. na místním skladě
Vlastnosti: Make: Glock

Atributy

Udělat: Glock Dodací hmotnost: 0,034kg Výška přepravy: 38mm Šířka přepravy: 83mm Délka přepravy: 140mm

Detail produktů

Made in USADramatically Cuts Muzzle Flip for Better Control & Faster, More Accurate Shooting
The KE Arms Carry Comp really cuts muzzle rise and felt recoil on your EDC (every day carry) 9mm Glock® pistol. You have better control of your gun, and it's much easier to shoot, resulting in far more accurate shooting. By keeping the muzzle down, the Carry Comp also enables you to get the sights back on target quickly to make fast follow-up shots. The team at KE Arms designed the Carry Comp to gather combustion gases in a collection chamber, then redirect them forward and downward to counteract both felt recoil and muzzle flip. The result is the muzzle blast works WITH you in controlling your Glock®, rather than being a force you have to struggle to overcome. The Carry Comp is contoured to provide a smooth, low-profile, "of a piece" fit that blends neatly with the contours of a KE Arms slide for Glock pistols. It fits barrels with ½"-28 tpi threads that protrude past the front of the slide. (Can be used on other pistols, if you're OK with sacrificing the aesthetic match with the slide.) Machined from lightweight yet extra-hard, blast-resistant 7075 T6 aluminum alloy with a tough, matte black Type III hardcoat anodized finish. Cuts muzzle flip by as much as 40%! Fits 9mm-chambered barrels with ½"-28 tpi muzzle threads Machined 7075 T6 aluminum + matte black hard-anodized finish "Long thread" style with .510" threaded area for excellent hold on muzzle .233" relief on back before threads start Secures to barrel with two setscrews (included) The KE Arms long thread Carry Comp for 9mm Glock® pistols comes in two configurations: Single Port model provides excellent performance while adding the smallest amount of bulk to the front of the pistol as possible. 1.136" OAL x 1.005" wide x .753" high.  With its clean, streamlined profile that melds into your Glock's slide and choice of two levels of compensation, the KE Arms Long Thread Carry Comp is an excellent upgrade for EDC pistols and competition raceguns alike.  
Novinky