Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

BROWNELLS
BLUING SOLUTION CLEANER

050806103207 082002016
Extend Oxynate No. 7 Solution Life Cleans Out Crud; You Get More Bluing Per Bath
Modern hot bluing solutions (such as Oxynate No. 7) are often replaced before their chemical activity is depleted because of accumulated crud in the tank. This crud includes depleted chemicals which are staying suspended in the bath, airborne dirt particles and the residue from inadequate cleaning/rinsing. Industry uses expensive and complicated filters to remove this crud. To use our Bluing Solution Cleaner, first add it to the cold bath, stir well as the bath heats, and then skim the bluing bath thoroughly when operating temperature is reached. Your bath will be returned to a clean, trouble-free operation. Plus, the cleaner stays in solution instead of being "used up", so the crud keeps right on coming to the top for easy skim-off. Keeps the bath clean and bluing, and greatly extends solution life& paying for itself many times over.
SPECS: 1 pint (473ml) net contents in plastic bottle.
0 0 1 CZK
Produkt č.: 082002016
BROWNELLS BLUING SOLUTION CLEANER 1 PINT 050806103207 Moderní horké modřící roztoky (jako například Oxynate No. 7) jsou často vyměňovány před vyčerpáním jejich chemické aktivity kvůli nahromadění nečistot v nádrži. Tyto nečistoty zahrnují vyčerpané chemikálie, které zůstávají suspendovány ve vaně, částice vzdušného prachu a zbytky z nedostatečného čištění a oplachování. Průmysl používá drahé a složité filtry k odstranění těchto nečistot. Pro použití našeho Čističe modřicího roztoku nejprve přidejte do studené lázně, dobře zamíchejte, jak se lázeň ohřívá, a poté důkladně odstraňte pěnu z modřicí lázně, jakmile dosáhne provozní teploty. Vaše lázeň se tak vrátí k čistému a bezproblémovému provozu. Navíc čistič zůstává v roztoku namísto toho, aby byl "spotřebován", takže nečistoty pokračují ve vznášení se na povrchu pro snadné odstranění. Udržuje lázeň čistou a modřící a výrazně prodlužuje životnost roztoku a mnohokrát se zaplatí sám.
Upozornit na dostupnost
Neznáma dostupnost

Atributy

Dodací hmotnost: 0,59kg Výška přepravy: 762mm Šířka přepravy: 79mm Délka přepravy: 79mm

Detail produktů

Made in USA
Extend Oxynate No. 7 Solution Life Cleans Out Crud; You Get More Bluing Per Bath
Modern hot bluing solutions (such as Oxynate No. 7) are often replaced before their chemical activity is depleted because of accumulated crud in the tank. This crud includes depleted chemicals which are staying suspended in the bath, airborne dirt particles and the residue from inadequate cleaning/rinsing. Industry uses expensive and complicated filters to remove this crud. To use our Bluing Solution Cleaner, first add it to the cold bath, stir well as the bath heats, and then skim the bluing bath thoroughly when operating temperature is reached. Your bath will be returned to a clean, trouble-free operation. Plus, the cleaner stays in solution instead of being "used up", so the crud keeps right on coming to the top for easy skim-off. Keeps the bath clean and bluing, and greatly extends solution life& paying for itself many times over.
SPECS: 1 pint (473ml) net contents in plastic bottle.
Novinky