Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

DPMS Detent, Selector


Detent, Selector

Detent, Další...

Produkt č.: 231000102 231000102
FITS: AR-15 - Common Parts, .223
Detent, Selector
DPMS
38 38 1 CZK
231000102
Detent, Selector Zarážka, volič
38 CZK 152 38,00 Kč *

Skladem v USA 152 ks v USA
Vlastnosti: Make: AR-15

Omezení

  • Platí vývozní omezeni na Prohlášení o kontrole do destinace: "Tyto položky jsou kontrolovány vládou Spojených států a jsou povoleny na vývoz pouze do země konečného určení k použití konečným příjemcem nebo konečným uživatelem (uživatel,), kteří jsou zde identifikováni. Nesmějí být dále prodány, přepraveny ani jinak zlikvidovány v žádné jiné zemi nebo jiné osobě, než je oprávněn konečný příjemce nebo koncový uživatel, a to buď v jejich původní formě nebo po začlenění do jiných položek, aniž by nejprve získali souhlas od vlády USA nebo byly jinak povoleny."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atributy

Udělat: AR-15

Detail produktů

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS: AR-15 - Common Parts, .223
Detent, Selector
Skladem v USA 45 ks v USA
Skladem v USA 45 ks v USA
38,00 Kč *
Na skladě Skladem v USA 313 ks v USA
23,00 Kč * 23,00 Kč - 33,00 Kč*
Skladem v USA 26 ks v USA
Skladem v USA 26 ks v USA
260,00 Kč *
Skladem v USA 40 ks v USA
Skladem v USA 40 ks v USA
26,00 Kč *
Na skladě Skladem v USA 235 ks v USA
23,00 Kč * 23,00 Kč - 33,00 Kč*