Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

DPMS AR-15 FIRING PIN


Firing Pin, AR-15

Quality-made, original-style, chrome pin. Perfect for replacement of worn or damaged pins; great for building new rifles. Další...

Produkt č.: 231000005 231000005
OEM Quality For Long Life
Quality-made, original-style, chrome pin. Perfect for replacement of worn or damaged pins; great for building new rifles. Small collar fits all carriers.

SPECS: Steel, chrome. Fits AR-15 and M16.

DPMS
304 304 1 CZK
231000005
Firing Pin, AR-15 Kvality made, originál styl, chrom kód pin. Perfektní pro nahrazení opotřebované nebo poškozené piny; ideální pro stavbu nové pušky. Kolárek vyhovuje všem dopravcům.
304 CZK 127 304,00 Kč *

Skladem v USA 127 ks v USA
Vlastnosti: Make: AR-15

Omezení

  • Platí vývozní omezeni na Prohlášení o kontrole do destinace: "Tyto položky jsou kontrolovány vládou Spojených států a jsou povoleny na vývoz pouze do země konečného určení k použití konečným příjemcem nebo konečným uživatelem (uživatel,), kteří jsou zde identifikováni. Nesmějí být dále prodány, přepraveny ani jinak zlikvidovány v žádné jiné zemi nebo jiné osobě, než je oprávněn konečný příjemce nebo koncový uživatel, a to buď v jejich původní formě nebo po začlenění do jiných položek, aniž by nejprve získali souhlas od vlády USA nebo byly jinak povoleny."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atributy

Udělat: AR-15

Detail produktů

Made in USA
ECCN: I(h)
OEM Quality For Long Life
Quality-made, original-style, chrome pin. Perfect for replacement of worn or damaged pins; great for building new rifles. Small collar fits all carriers.

SPECS: Steel, chrome. Fits AR-15 and M16.

Skladem v USA 134 ks v USA
Skladem v USA 134 ks v USA
38,00 Kč *
Skladem v USA 34 ks v USA
Skladem v USA 34 ks v USA
129,00 Kč *
Skladem v USA 2 ks v USA
Skladem v USA 2 ks v USA
768,00 Kč *
Na skladě Skladem v USA 313 ks v USA
23,00 Kč * 23,00 Kč - 33,00 Kč*
Skladem v USA 56 ks v USA
Skladem v USA 56 ks v USA
137,00 Kč *