Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

DPMS AR-15/M16 CHARGING HANDLE ROLL PIN


Charging Handle Roll Pin

AR-15/M16 CHARGING HANDLE ROLL Další...

Produkt č.: 231000054 231000054
FITS: AR-15 - Common Parts, .223
AR-15/M16 CHARGING HANDLE ROLL PIN
DPMS
25 25 1 CZK
231000054
Charging Handle Roll Pin AR-15/M16 NABÍJECÍ RUKOJEŤ ROLL PIN
25 CZK 28 25,00 Kč *

Skladem v USA 28 ks v USA
Vlastnosti: Make: AR-15

Omezení

  • Platí vývozní omezeni na Prohlášení o kontrole do destinace: "Tyto položky jsou kontrolovány vládou Spojených států a jsou povoleny na vývoz pouze do země konečného určení k použití konečným příjemcem nebo konečným uživatelem (uživatel,), kteří jsou zde identifikováni. Nesmějí být dále prodány, přepraveny ani jinak zlikvidovány v žádné jiné zemi nebo jiné osobě, než je oprávněn konečný příjemce nebo koncový uživatel, a to buď v jejich původní formě nebo po začlenění do jiných položek, aniž by nejprve získali souhlas od vlády USA nebo byly jinak povoleny."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atributy

Udělat: AR-15

Detail produktů

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS: AR-15 - Common Parts, .223
AR-15/M16 CHARGING HANDLE ROLL PIN
Skladem v USA 13 ks v USA
Skladem v USA 13 ks v USA
260,00 Kč *
Na skladě Skladem v USA 17 ks v USA
157,00 Kč * 47,00 Kč - 950,00 Kč*
Skladem v USA 17 ks v USA
Skladem v USA 17 ks v USA
92,00 Kč *
Na skladě Skladem v USA 49 ks v USA
140,00 Kč * 63,00 Kč - 140,00 Kč*